Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Många tjädrar synliga i Medelpad under våren

Vid ett par tillfällen i år har jag stött på ovanligt mycket tjädrar. Även andra personer, vilka brukar göra skogspromenader, säger att de sett ganska mycket tjäder denna vår. Men är det verkligen så att tjäderstammen gått kraftigt framåt, åtminstone i Medelpad?

Annons

– Visst kan det vara så. Men det går inte att slå fast efter bara några iakttagelser. För att kunna säga att en fågelart har vuxit starkare, eller minskat, krävs det flera års studier, säger Peter Nilsson, ornitolog och rovdjursspårare från Sundsvall.

Ornitologer är ständigt ute och inventerar fågelarter. De ringmärker fåglar, även större fåglar som tjäder, ugglor och rovfåglar. I dessa sammanhang har landet delats in i rutor som man spanar av för se hur mycket djur som rör sig inom rutorna.

– Metoden är effektiv eftersom vi på lätt sätt kan se ifall det rör sig många arter inom de olika rutor som vi bevakar. Men en arts upp och nedgång kan bara bestämmas efter flera års studier och inventeringar, säger Peter Nilsson.

God sorktillgång

Flera fågelarter, exempelvis ugglor och rovfåglar, gynnades av en god sorktillgång under 2012. Sork utgör en viktig basföda för denna typ av fåglar. Även räven har sorken som en viktig föda.

– Tillgången av föda är viktigt för en arts överlevnad. Gott om föda gör att fågelarter mår bättre och då föds också fler ungar, säger Peter Nilsson.

Tjäder, som i huvudsak lever av att äta insekter och tallbarr samt bär och frukter, gick kraftigt neråt under de stora kalavverkningarna i vårt land. Skogsområden där tjäder trivdes försvann. Minskningen var märkbar och ornitologer uppmärksammade myndigheterna på effekterna på fågelarter på grund av de okänsliga kalaverkningarna. Tjädern är beroende av miljöer som inte förändras så mycket.

Emellertid har tjädern accepterat tillståndet efter kalavverkningarna och sökt sig till nya miljöer. Gammal skog, gärna tall, och närhet till myrar, mossor och hällmarker är viktigt förr tjädern. I vår region rör sig tjäder mest på hällmarker.

– Vi följer alla fågelarter år från år och självklart är skogsfågel, som tjäder, av stort intresse för oss, säger Peter Nilsson.

Stjäl äggen

Tjäderns ägg är begärligt byte för rovfåglar. Många tjädrar misslyckas med föryngring på grund av att rovfåglar tar deras ägg. Men även räv, mård och vessla angriper tjäderbon för att ta ägg. Tjäderns fiender har definitivt gynnats av att gamla och täta skogsområden är avverkade. I glesare skogsmarker, där tjädern bygger bo, är det lättare att hitta för artens fiender. Beräkningar säger, att omkring 90 procent av äggen och kycklingarna dödas.

Jägare är en annan fiende till tjädern. I vårt land dödades omkring 20 000 tjädrar per år av jägare. Jakten på tjäder pågår från slutet av augusti till sista januari beroende på var i landet man bor.

En tjäder kan bli upp till tio år gammal. Tjädrar rör sig inte långa sträckor utan bor kvar i den miljö som de är vana vid. Ungfåglar kan visserligen förflytta sig lite längre sträckor, ett antal mil.

Annons
Annons
Annons