Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dagbladet – om upphovsrätt, cookies och PuL

Annons

Information om:


Patricia Svensson är ansvarig utgivare för Dagbladet. Det är hon som avgör vad som publiceras och det är till hon Du skall vända Dig om Du vill ha tillstånd att utnyttja material från Dagbladet på Internet till annat än privat bruk. Ansvarig utgivarskapet för publiceringar på Internet regleras av grundlagen för yttrandefrihet. Ansvarig utgivare registreras hos Radio- och TV-verket.


För allt material inom Dagbladet på Internet gäller copyright Dagbladet, såvida inget annat särskilt anges. Det innebär att upphovsrättslagen gäller. Den är mycket omfattande och gäller i princip alla typer av texter, artiklar, teckningar, bilder, grafik mm.

Material ur Dagbladet på Internet får enbart användas för privat bruk. Kopiering,
mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring eller kommersiellt utnyttjanden av materialet får endast ske efter tillstånd av Dagbladet.

Text- och bildmaterial får, även om tillstånd att använda materialet givits från
upphovsrättsinnehavaren, inte användas eller utnyttjas så att medarbetarnas rätt enligt paragraf 3 i upphovsrättslagen kränks. Det får inte heller utnyttjas så att det kränker medarbetarens journalistiska anseende.

Vid inlägg i diskussionsgrupper, chats eller debatter, där deltagarna själva bidrar med inlägg, får användaren enbart lägga in material som han/hon själv har
upphovsrätt till eller har inhämtat tillstånd att använda. En användare som lägger in material i sådana sammanhang medger därmed också att materialet får lagras och spridas elektroniskt.

Denna information finns tillgänglig för alla i Dagbladet på Internet. Varje användare anses därför ha tagit del av informationen.
Får jag lägga över material från Dagbladet till min egen hemsida?
Nej. Det är att överföra materialet till annan avsändare än Dagbladet och
mångfaldiga det, och bryter därmed mot upphovsrättslagen. För varje sådan
överföring av material krävs tillstånd av Dagbladet.


Cookies och behavioral targeting

Vi har som mål att erbjuda dig som besökare nyheter, nytta och förströelse som är så intressant och relevant som möjligt för dig. För att kunna göra detta behöver vi veta hur du använder webbplatsen. Vi använder oss av Cookies och liknande teknik för att kunna göra detta. Vad detta innebär kan du läsa mer om här.
Vad är en cookie och vad menas med behavioral targeting?

En cookie är en fil som gör det möjligt att identifiera dig som besökare på en webbplats. Cookien sparas i det kommunikationsmedel (exempelvis smart phone, läsplatta eller dator) som du använder dig av för att webbplatsen skall kunna känna igen dig nästa gång du besöker denna.

Webbplatsen kan anpassas efter dig så att exempelvis nyhetsartiklar, erbjudanden och liknande som visas anpassas till dig. Denna anpassning av en webbplats utifrån cookies och annan liknande teknik kallas behavioral targeting. Webbplatsen kan t ex lagra information om vilken kategori av artiklar som du helst läser. Syftet med detta är att kunna visa sådant innehåll på webbplatsen, både artiklar och reklamerbjudanden, som du kan tänkas vara extra intresserad av. Detta leder i sin tur till att du kan spara tid när du surfar på en webbplats.

Vi använder både egna cookies (s.k. förstahandscookies) för att öka kvaliteten i statistik, röstningsfunktioner och liknande, och s.k. tredjepartscookies, där annonsörer som vi har avtal med genom vår webbplats lämnar cookies för att kunna anpassa annonserbjudanden till dig.
Ditt samtycke till att ta emot cookies

Genom att det kommunikationsmedel som du använder dig av är inställt på sådant sätt att cookies tillåts samtycker du till att ta emot cookies från vår webbplats.
Att välja bort cookies

Du har möjlighet att välja bort att ta emot cookies från vår webbplats och du har även möjlighet att återkalla ett samtycke om att ta emot cookies. Detta gör du genom att ändra inställningarna i ditt kommunikationsmedel så att detta inte längre tillåter cookies. Hur du gör detta beror på vilket kommunikationsmedel som du använder dig av. Om du använder dig av en,

smartphone ändrar du normalt inställningarna för telefonens webbläsare,
läsplatta ändrar du normalt inställningarna i operativsystemet, och
dator kan du ändra inställningarna i din webbläsare.

Om du väljer att stänga av cookiefunktionen i ditt kommunikationsmedel kan det uppstå problem när du besöker vår webbplats. Bland annat kommer du inte att kunna logga in på vår webbplats och vi kan inte anpassa erbjudanden eller annonser efter dig vilket kan innebära att du ser dessa oftare än avsett.


Information enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Vi kommer att behandla dina personuppgifter. Med ”vi” eller ”oss” avses i detta sammanhang bolag inom den bolagsgrupp som vi ingår i. Det främsta syftet med att behandla dina personuppgifter är att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig som prenumerant. Exempelvis använder vi oss av ditt personnummer för att hålla oss uppdaterade gällande dina kontaktuppgifter via statens personadressregister SPAR och andra källor.

Vi har som ambition att informera och underhålla dig som prenumerant samt tillhandahålla nyttiga och efterfrågade tjänster. Vi behandlar därför även dina personuppgifter i syfte att du skall få relevant information, erbjudanden samt intressanta tjänster från oss eller våra samarbetspartners. I den mån det rör information från någon av våra samarbetspartners, kan sådan samarbetspartner också komma att behandla dina personuppgifter.

De personuppgifter som kan komma att behandlas är främst sådana som du direkt eller indirekt lämnar till oss genom att utnyttja våra tjänster och erbjudanden, till exempel genom att prenumerera på vår tidning, använda våra tjänster, logga in på särskilda delar av vår hemsida eller genom att använda någon annan av de tjänster på Internet som vi erbjuder – själva eller i samarbete med våra samarbetspartners. Vi behandlar dina personuppgifter under den tid som du utnyttjar våra, eller våra samarbetspartners, tjänster eller erbjudanden.

Genom att godkänna våra prenumerationsvillkor, eller andra villkor, samtycker du även till vår behandling av dina personuppgifter som den beskrivits ovan. Du har rätt att en gång om året, kostnadsfritt, få information om vilka personuppgifter vi har om dig och hur dessa används. Begäran ska göras skriftligen. Du har också alltid rätt att skriftligen begära rättelse av felaktiga personuppgifter och att återkalla lämnade samtycken.


Om du har några frågor, kontakta ansvarig utgivare Patricia Svensson.

Annons
Annons
Annons