Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Solhöjden på gång – grannarna klagar

/
  • Utsikten från lägenheterna på Basgränd kommer att försämras. Diös påpekar att husen i deras förslag bara är fyra våningar, inklusive suterrängdel, vilket är lägre än vad nuvarande detaljplan medger.
  • Åtta
  • Öster om Skandias parkering vill Diös bygga ett 80-tal lägenheter. Går arbetet med nya detaljplanen som de hoppas kan husen stå klara om drygt två år.

Nästa vår hoppas Diös komma igång med att bygga 70–80 lägenheter i Haga, på området Solhöjden ovanför E4.
Men grannarna protesterar mot att utsikten försämras.
– Ett sex våningar högt hus här är helt orimligt, tycker Ulf Blanck, ordförande i samhällighetsföreningen på Basgränd.
– Jag tror att vi kommer överens, säger Hans Axelsson, Diös.

Annons

Planerna på att bygga bostäder på tomten öster om Skandia-huset presenterade Diös (Norrvidden) tillsammans med HSB redan för 6-7 år sedan. Men av olika skäl, framför allt osäkerheten kring Norra kajens utveckling, har projektet legat på is.

För en tid sedan tog man dock tag i det och med hjälp av en arkitektfirma i Stockholm har ett nytt förslag tagits fram. Det innehåller åtta suterränghus på 3-4 våningar och ett punkthus med två suterrängplan och sex våningar ovanpå dessa.

– Området ligger fint till med ett fantastiskt söderläge och med utsikt över fjärden och inre hamnen. Eftersom det ligger så centralt, så tycker vi att det passar bra att bygga en slags stadsvillor, de ger ett modernt anslag, anser Hans Axelsson, affärsutvecklare på Diös.

Solhöjden var egentligen tänkt för kontorsbyggnader och innan spaden kan sättas i marken måste därför kommunen göra en ny detaljplan för området. Ett led i det är att grannar och berörda myndigheter får yttra sig över planerna. Den tiden har nu gått ut.

– Vi har fått in många synpunkter. Sju hushåll har hört av sig och dessutom samfällighetsföreningen i husen på Basgränd, ovanför Solhöjden. En del tycker att området blir för hårt exploaterat, men framför allt befarar de att utsikten ska förstöras, berättar Ann-Christin Stenström, planingenjör på kommunen.

Det som väcker mest känslor är punkthuset.

– Det kommer att skymma hela vår utsikt ut mot fjärden, säger Ulf Blanck, ordförande i samfälligheten på Basgränd.

Hans Axelsson på Diös säger att man ska ha ett möte med kommunen där man går igenom synpunkterna.

– En exploatering i ett så centralt läge påverkar alltid de närboende. Men i vårt förslag är husen betydligt lägre än vad som är möjligt enligt nuvarande detaljplan. Hade vi följt den så hade utsikten för de boende på Basgränd i stort sett försvunnit helt. När det gäller punkthuset så ligger det längst österut i området, det hade varit betydligt mer störande om det hade legat mitt i. Men vi kommer förstås att ta till oss de synpunkter som lämnats, säger han.

Även stadsbyggnadskontoret instämmer i att Diös/HSB-förslaget är en förbättring för grannarna jämfört med gällande detaljplan.

Miljökontoret har tidigare påpekat att trafikmängden på E4 gör att man bör vänta med exploateringen till dess nya E4 är klar. Det finns också förslag på ett bullerplank mot E4.

Nya detaljplanen hinner knappast tas upp på stadsbyggnadsnämndens möte den 13 juni, utan får vänta till efter semestern. I höst kommer förslaget till ny detaljplan att ställas ut och ett beslut om den kan komma kring årsskiftet.

– I så fall kan vi börja bygga nästa vår eller sommar, i en eller i två etapper. I slutet av sommaren 2014 kan kanske bostäderna vara klara för inflyttning och om nya E4 blir klar samma höst så tajmar det rätt väl, tycker Hans Axelsson.

Mer läsning

Annons