Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vår vision bygger på en helhetssyn

/
  • ”Miljöpartiets vision är att Västernorrland är en levande region där människor väljer att stanna och dit fler väljer att flytta”, skriver debattörerna.

Annons

Ett annat samhälle är möjligt, och vi har förslag som bidrar till den omställning som vi anser är bra för Västernorrlands invånare.

Västernorrlands utmaningar är en åldrande och minskande befolkning, arbetslöshet, livsstilsrelaterade sjukdomar, skillnader i hälsa, nya och gamla kemikalieutsläpp, klimatförändringar och transportlösningar som fortfarande är beroende av fossila bränslen.

Miljöpartiet vill driva en modern folkhälsopolitik där livsvillkor som jämlik fördelning, rätt till bostad och möjlighet till utbildning är självklara utgångspunkter. Varje insats vi gör som minskar ohälsan ökar livskvaliteten och sparar pengar som vi kan använda för att kunna ge en bra vård. Vi ska vara pådrivande i miljö- och klimatarbetet, det ger positiva effekter för hälsa och ekonomi både på lång och kort sikt. Vi vill införa en folkhälsolag och se över ersättningssystemen i sjukvården så att de styr mot ett långsiktigt hälsoarbete i större utsträckning än idag.

Vården ska vara jämställd, jämlik och av hög kvalitet. Diskriminerande strukturer utifrån kön, etnicitet och social tillhörighet ska motverkas. Papperslösa och asylsökande ska ha rätt till samma sjukvård på samma villkor som länets övriga invånare.

Vi vill att landstinget ska satsa mer för att utveckla och finna nya former för hälsofrämjande arbete och förbättrad psykisk hälsa. Primärvården har här en viktig uppgift i samarbete med kommuner och föreningslivet. Under barnens hela uppväxt ska stöd i föräldraskapet finnas tillhands.

Friska och engagerade medarbetare vars kompetens och idéer tas till vara är grundläggande för landstinget. Vår vision är att Landstinget Västernorrland har ett gott rykte som arbetsgivare, dit människor aktivt söker sig. Vi vill ge de anställda ökat inflytande över sin arbetstid.

Vi ser stora utmaningar för den framtida finansieringen av landstingets verksamheter. En starkare finansiering genom fler invånare, ökade statsbidrag eller förändrade skatter är sannolikt nödvändigt för bibehållen kvalitet inom välfärden.

Alla medel som är avsatta till vården ska användas till vården. Vinster för privata aktörer ska återinvesteras i verksamheten. Kvalitetskrav ska vara höga på utförare inom välfärden. Energieffektivisering, användande av prissäkrade förnybara energislag, minskad ohälsa och arbete med minskat matsvinn på sjukhusen är exempel på hur man kan säkra pengar till landstingets kärnverksamheter.

Allt hänger ihop. Miljöpartiets vision är att Västernorrland är en levande region där människor väljer att stanna och dit fler väljer att flytta till, där omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle skapar gröna jobb. Vi har en helhetssyn i vår vision och i vår praktiska politik, där alla delar i landstingets och länets verksamheter samverkar; Folkhälsa, miljö, ekonomiskt ansvar, kultur, transporter, utbildning och med en solidarisk fördelning.

Eva Andersson

Folke Nyström

Myriam Estrella-Näslund

Sverker Ottosson

Miljöpartiets kandidater till Landstingsfullmäktige

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons