Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Alla förtjänar ett bra liv – hela livet

Annons

Vi Kristdemokrater i Sundsvall gick till val på att alla invånare skall ha möjlighet att leva ett bra liv, hela livet. Vi bygger detta på vår kristdemokratiska ideologi där alla människor har ett absolut och okränkbart värde, ett samhälle där ingen lämnas efter, men inte heller håller någon tillbaka.

Läs också: Satsa på äldreomsorgen och dess personal

Den grupp som faktiskt har halkat efter under lång tid är våra äldre och pensionärer. Denna grupp är ekonomiskt utsatt, har ofta svårt att få plats på trygghets eller vårdboende när man önskar, och tvingas ofta gå i pension trots att man har mer att ge. I vår skuggbudget lägger vi sammantaget 5,3 miljarder på att förbättra de äldres situation, genom en rad olika kompletterande förslag.

Att värna pensionärerna är viktigt just därför att vi inom kort kommer se en kraftig ökning av just äldre, och vi måste därför kunna dra nytta av deras yrkeserfarenhet i större utsträckning än tidigare samtidigt som vi säkerställer att man skall kunna se fram emot sin ålderdom. Sverige har en annorlunda syn på äldre än många andra länder, där man är en stor del av familjens vardag, och där deras kunskap värderas högt. Denna syn avspeglas i regeringens politik, där de över 65 inte anses kunna bidra mer, och inte heller vara kapabla att kunna välja själv vilket boende man skall bo på eller vem som ska sköta ens hemvård. Äldre är inte heller del av ett nollsummespel på arbetsmarknaden, där de s.a.s. tar upp en plats för någon yngre, vi Kristdemokrater ser istället ett kontraintuitivt samband där ju fler äldre som stannar kvar, ju fler unga kommer i arbete för att verksamheterna utvecklas.

■■ Här hittar du fler insändare och debattartiklar

Under alliansregeringen sänkte vi Kristdemokrater skatten för pensionärer fem gånger, ökade deras valfrihet, samt bidrog till den ökade andelen sysselsatta pensionärer på arbetsmarknaden. Vi lägger nu i vår budget några nya större förslag som vi tror förstärker äldres situation långsiktigt:

1. Sänkt skatt för pensionärer, vi vill stänga gapet mellan löntagare och pensionärer för vår uppfattning är att denna skatt ska ligga på samma nivå som för förvärvsinkomster.

2. Vi vill se ett höjt bostadstillägg för pensionärer då många av dem med garantipension har svårt att få ihop kalkylen varje månad. Detta genom ett tillägg på 500 kronor för ensamstående och 300 kronor för sammanboende, detta förslag har en jämställdhetsaspekt då många med just garantipension är kvinnor.

3. Höjt jobbskatteavdrag från 64 års ålder, vi avsätter 0,3 miljarder för att tidigarelägga det jobbskatteavdrag som alliansen införde från 65 års ålder – just för att fler skall se möjligheten att fortsätta arbeta, och att det ska bli attraktivare. Ihop med detta avskaffar vi den särskilda löneskatten för äldre som regeringen infört på dem över 65.

4. Slutligen vill vi ge alla äldre över 85 år med beviljat bistånd en trygghet i att vara garanterad en plats på ett trygghetsboende när man så önskar.

Dessa reformer är del i en kristdemokratisk budget i balans, till skillnad från regeringens alternativ som lånar för nya utgifter. Vår Kristdemokratiska skuggbudget bidrar också till att skapa ett samhälle som håller ihop, och som ökar tilliten, så att alla kan få chansen att leva ett bra liv hela livet!

Liza-Maria Norlin

Gruppledare (KD) Sundsvalls kommun

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons