Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Effektivisera riksdagens arbete

Annons

Inom kort startar riksdagsledamotens intensiva arbete med att formulera egna motioner, lagförslag om allt från A-Ö, i syfte att visa sin aktivitet och komma högt upp i statistiken. Under förra riksdagsåret behandlades 8 519 motioner och bara 19 stycken bifölls.

Det är 0,2 procent som ledde till bifall och en förändring. Inte en enda motion bifölls i sin helhet. Att 99,8 procent avslogs vittnar om behovet av att utvärdera vårt sätt att arbeta för att skapa största möjliga effektivitet. I en inlämnad riksdagsmotion kräver vi nu att systemet med motioner ses över.

Vi är övertygade om att våra väljare kräver största möjliga nytta av oss som riksdagsledamöter. Att de skattepengar vi årligen kostar går till arbete som gör reell skillnad. Att då ägna en stor del av sin tid till motioner som i princip avslås kan inte ses som verkningsfullt. Riksdagsarbetet behöver moderniseras och vi som förtroendevalda behöver jobba med nya arbetssätt för att på ett rationellt och effektivt sätt ha större möjlighet att påverka politiken.

En motion tar också mycket resurser i anspråk. Den enskilde ledamoten skriver, motionen ska mallas, motionen ska sorteras per utskott, utskottskanslierna förbereder behandlingen, utskottsmöten, debatt i kammaren, votering – en cykel som kan vara under ett helt riksdagsår. Trots att svaret bli det självklara – att motionen avslås. Varför skriver ni då? Frågan ni tänker känns berättigad. Det är ett sätt att opinionsbilda, ett sätt att lyfta upp angelägna regionala frågor, ett sätt att formulera ståndpunkter inför framtiden eller för att visa för olika intresseorganisationer att man driver deras fråga. Den främsta anledningen är förmodligen medias granskning. Är man aktiv eller inaktiv? Den mediala granskningen görs aldrig kvalitativ utan enbart kvantitativt och baseras på de traditionella, mätbara verktygen såsom motioner, interpellationer och frågor. De politiker som väljer att arbeta okonventionellt, i nätverk, i kontakt direkt med departement och myndigheter, i direkta samtal med väljare har förmodligen i realiteten både varit mer aktiva och påverkat mer. Men det syns aldrig i statistiken och de ses då som mindre driftiga.

Som politiker vill man nå resultat. Våra väljare vill att vi förändrar. Ändå ägnar vi stora delar av augusti och september till att skriva meningslösa, enskilda motioner som varken gör till eller ifrån. Det måste vara resultatet som räknas och då finns det andra verktyg att använda. Så länge den nuvarande ordningen finns med att per automatik avslå samtliga motioner är det mest effektivt att arbeta direkt gentemot departementen. Av den anledningen behöver riksdagen se över och utvärdera sina arbetsformer för att skapa största möjliga effektivitet.

Per Åsling, riksdagsledamot (C) Jämtlands län

Annie Johansson, riksdagsledamot (C) Jönköpings län

Båda personkryssade in i Riksdagen 2006

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons