Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kärnkraftens kostnader

Annons

Den 23 mars är det 33 år sedan folkomröstningen om kärnkraft. Linje 2 vann och riksdagen beslutade att kärnkraften skulle vara avvecklad senast år 2010. Nu har det gått ytterligare tre år utan att något hänt. Detta trots den katastrof som inträffade för två år sedan i Fukushima, Japan.

I Sverige får vi över 40 procent av vår energi från vattenkraften. Sedan 2009 har vi även fördubblat andelen vindkraft. Andelen solel ökar också stadigt. Detta trots regeringens ovilja att aktivt fortsätta stödja de förnybara energikällorna genom sin vägran att utöka elcertifikaten.

I stället stödjer regeringen forskning och utveckling av kärnkraften trots att de förnekar detta. Den uppgörelse som gjordes inom regeringspartierna gick ut på att staten inte på något sätt skulle subventionera kärnkraften. Det var villkoret för att lagen som gör det möjligt att ersätta gamla reaktorer med nya, skulle gå igenom.

Vår regering vill att vi ska tro på deras försäkringar om att svenska staten inte subventionerar kärnkraften. Fakta är att bara via medlemsavgiften till EU bidrar Sverige med drygt 1,3 miljarder kronor till kärnteknisk forskning under perioden 2007-2013.

Strålsäkerhetsmyndigheten, Kärnavfallsfonden och Riksgälden har även undersökt hur mycket pengar som behövs för att finansiera slutförvaret av kärnkraftens avfall. Deras slutsats är att det saknas 30–40 miljarder kronor i Kärnavfallsfonden. För att täcka kostnaden behöver kärnavfallsavgiften höjas, från dagens två öre per kilowattimme till sex öre. Något som kärnkraftsbolagen avvisat. Därmed riskerar alla skattebetalare tvingas betala kollektivt för hanteringen av kärnavfallet. Den kärnkraft som ska stå för sina egna kostnader har vi ännu inte sett något av.

Samtidigt kan vi se hur de radioaktiva utsläppen efter kärnkraftsolyckorna i Tjernobyl och Fukushima förstör miljön för alla framtid och bryter ner både människor och djur.

Boende drabbas bland annat av sköldkörtelcancer och leukemi. Då olika typer av cancer utvecklas olika fort kommer det att dröja decennier innan vi ser resultatet. Jorden i det bördiga Fukushima kan aldrig mer brukas och radioaktivt vatten läcker ut i Stilla havet sedan härdsmältorna i Fukushima Daiichi. Vi har ännu inte sett slutet på denna olycka.

I januari hade Maj Wechselmann premiär på sin film "Världens säkraste kärnkraftverk" som tydligt visar att det som hände i Fukushima när som helst kan hända här. Det krävs inte en tsunami. Enligt en rapport från EU-kommissionen (oktober 2012) är Forsmark ett av två kärnkraftverk som inte skulle klara av ett strömavbrott på en timme. Bristen på kylning gör att vi då riskerar en härdsmälta.

Kärnkraftens kostnader handlar inte i första hand om ekonomi utan ännu mer om de risker för mänskligt lidande, sjukdom och död, samt en förlust av åkermark, rent vatten och biologisk mångfald. Tre saker som naturen ger oss gratis, men som vi förvaltat dåligt.

Låt oss få ett slut på detta hasardspelande med framtiden. Håll ert löfte till folket. Avveckla kärnkraften nu!

Petra Modée

ordförande Folkkampanjen mot Kärnkraft och Kärnvapen

Lena Lagerstam

nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken

Ulla Klötzer

Kvinnor Mot Atomkraft – Finland

Tuulikki Koivunen Bylund

biskop, Härnösands stift

Jens Holm

riksdagsledamot (V)

Lotta Hedström

riksdagsledamot (MP)

Martin Saar

författare, opinionsbildare och ordförande i ASPO Sverige

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons