Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Miljonsmäll för skattebetalarna

Insändare

Annons

Som ordförande för kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland anser jag att det både märkligt och djupt olyckligt att Sundsvalls kommun nu väljer att upphandla färdtjänst och riksfärdtjänsten på egen hand.

Det är ett beslut som kostar skattebetalarna i Västernorrland minst två miljoner kronor årligen och samtidigt kraftigt försämrar samordningsmöjligheterna med övriga kommuner och med landstinget.

Det är dessutom ett beslut som går stick i stäv med hela regiontanken och där Sundsvall ytterligare i en fråga väljer en egen väg. Som länspolitiker frågar jag mig om Sundvall verk-ligen menar allvar med sin vilja att jobba för regional samverkan och ökad samordning.

Bakgrunden till min irritation och förvåning över Sundsvalls beslut är denna. Kollektivtrafikmyndigheten har sedan början på 2000- talet upphandlat och samordnat den Särskilda kollektivtrafiken (SÄKO) det vill säga alla färdtjänst- och sjukresor, kompletteringstrafik, vissa skolskjutsar i länet, riksfärdtjänst och kommunresor.

Genom att erbjuda en stor mängd resor i ett förfrågningsunderlag till länets taxiföretag skapas förutsättningar för en effektiv samordning och stordriftsfördelar, vilket ger förutsättning för lägre priser hos taxibolagen.

En gemensam upphandling skapar även bättre förutsättningar för samordnade miljövinster eftersom taxiföretagen kan köra både färdtjänst, sjukresa samt viss skolskjuts i samma fordon.

Kollektivtrafikmyndigheten tidigare länstrafiken, Din Tur, bildar ett kommunalförbund med länets sju kommuner och landstinget som medlemmar. De nuvarande SÄKO-resorna bokas och samordnas av myndighetens egen beställningscentral i Ånge där det arbetar cirka 28 personer.

Inför kommande upphandling av den särskilda kollektivtrafiken från och med 2015, har nu länets största kommun, Sundsvall valt att stå utanför den gemensamma upphandlingen.

Beslutet kommer innebära ökade kostnader för Sundsvall, Timrå och landstinget.

En konsekvensanalys som Kollektivmyndigheten gjort visar att kostnaderna för skattebetalarna i Västernorrland ökar med minst två miljoner kronor årligen på grund av försämrad samordning. Dessutom riskerar Sundsvall att få betala ett högre pris för transporterna i en egen upphandling jämfört om hela länet står bakom en gemensam upphandling.

Beslutet riskerar även en negativ miljöpåverkan eftersom det kan komma krävas två fordon för en transport som i dag samordnas i ett fordon. Detta innebär att miljöpåverkan totalt sett ökar oavsett vilka eventuella miljöfordon som enskilda taxiföretag använder.

På många håll i landet har man kommit mycket längre avseende den regionala samordningen av denna typ av trafik. I vissa regioner samordnas även tillståndsgivningen avseende färdtjänst och sjukresor hos de regionala kollektivtrafikmyndigheterna.

Kollektivtrafikmyndigheten har uppvaktat Sundsvalls kommun ett flertal gånger och bett om en förklaring och orsak till beslutet, som är fattat av kommunfullmäktige. Några tydliga svar finns inte.

Mina viktigaste frågor till Sundsvalls kommun är:

Varför har kommunen i framtiden väljer att upphandla den särskilda kollektivtrafiken på egen hand?

Vilken nytta har kommuninvånarna i Sundsvall och skattebetalarna i Västernorrland av beslutet?

Hur påverkar kommunens agerande i den här frågan trovärdigheten kring framtida samverkan i regionfrågan?

Bengt Sörlin (M)

ordförande i kollektivtrafikmyndigheten

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons
Annons
Annons