Annons

Annons

Annons

Turbulensen inom Borgsjö-Haverö församling

Stiftets tillsyn visar på grava problem

Det finns ett utbrett missnöje med hur verksamheten fungerar inom Borgsjö- Haverö församling.

Det konstaterar stiftet efter en tillsyn på plats, och där en inte allt för smickrande bild målas upp.

– Klagomål har kommit in till oss på olika sätt, och helt klart så har man olika uppfattning om hur det ser ut, säger Peter Lundgren, en av de stiftsjurister som utförde tillsynen.

Efter att flera klagomål inkommit till pastorsexpeditionen, stiftskansliet och kontraktsprosten genomfördes i somras en tillsyn över Borgsjö-Haverö församling.

Och efter att ha sammanställt synpunkterna så visade det sig att merparten handlade om tillförordnade kyrkoherden Per-Axel Larssons arbetsledning och sätt vid de kyrkliga ritualerna.

"En röd tråd i klagomålen är att de känt att kyrkoherden inte har haft tid, velat lösa saker snabbt, varit ointresserad, pratat väldigt mycket om sig själv och sina egna intressen, kommit sent och varit svår att få tag på", skriver stiftsjuristerna.


Postit-lapp

De lyfter också fram hur det kan gå till när han planerar en gudstjänst tillsammans med övrig personal.

Annons

"Det händer att han kommer några minuter före och trycker fast en postit-lapp på kantorns arm med psalmerna. Han glömmer också att meddela saker som är av vikt för verksamheten, till exempel förändringar i program och planeringar".

Annons

Andra åsikter som framkommit under intervjuerna på plats är att hans attityd till församlingens anställda inte upplevs vara den bästa.

"Han pratar nästan alltid negativt om personalen, om sorgehus och dopfamiljer, och om andra", skriver stiftsjuristerna.

Slutligen konstaterar de också att kyrkorådets ledamöter verkar sakna kunskap om verksamheten och de klagomål som finns.

"När vi i sammanfattning beskriver de klagomål som kommit, och vad de anställda sagt om arbetssituationen, så blir de ganska förfärade", står det att läsa i rapporten.


Olika uppfattningar

Enligt stiftsjurist Peter Lundgren, som var med och gjorde intervjuerna, så stämmer också bilden som man fått med de klagomål som kommit in. Samtidigt konstateras att varken Per-Axel eller kyrkorådets ordförande Ulla Arvidson håller med.

– Helt klart har man olika uppfattningar om hur det ser ut i församlingen, säger Peter Lundgren.

Att både kyrkoherden (se separat artikel) och kyrkorådets ordförande i stället väljer att kalla de anställda för "omogna", har han ingen åsikt om.

– Jag har heller inte sett deras egna yttranden över tillsynen än, säger Peter Lundgren.

Som Dagbladet tidigare berättat har domkapitlet tillsatt en utredning gällande Per-Axel Larsson.

– Men det är ett separat ärende, säger Peter Lundgren, som räknar med att båda frågorna kommer att tas upp när domkapitlet sammanträder nästa vecka.

DOLDA PROBLEM. Stiftets tillsyn i Borgsjö-Haverö församling visar på ett stort missnöje med hur verksamheten bedrivs, vilket bland annat föranlett domkapitlets utredning av församlingens tillförordnade kyrkoherde Per-Axel Larsson.Foto: Micke Engström


Micke Engström

micke.engstrom@dagbladet.se

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan