Annons

Annons

Annons

Turbulensen inom Borgsjö-Haverö församling

"Per-Axel har blivit väldigt illa behandlad"

Kyrkorådets ordförande Ulla Arvidson (S) delar Per-Axels kritik mot att stiftets tillsyn av församlingen har utförts på mycket lösa grunder.

Dessutom skyller hon rekryteringsproblemen av en ny kyrkoherde på just stiftet.

– Vi vet att det har avrått intresserade från att komma till oss, säger Ulla Arvidson.

"Domkapitlet kan inte på eget bevåg öppna ett tillsynsärende utan att precisera varför eller av vilken orsak."

Det hävdar Ulla Arvidson i det yttrande som översänts till stiftet.

– Stiftet har bara tillsyn över prästerna, och jag tycker inte om själva sättet som de gjort besöket på. De skulle ha begärt en sittning med kyrkorådet, kyrkoherden och facket, inte satt sig med de anställda i tre timmar, säger hon.

Annons


Tolkat negativt

Att hon själv omnämns i tillsynen och där påstås ha instämt med kyrkoherden om "att personalen är omogen" och "att det finns de som inte har tillräckligt att göra", ser hon som ett typiskt exempel på hur stiftet valt att utforma sin rapport.

– De har tolkat det som de själva vill och de har hängt upp sig på ett ord. Visserligen kan jag ha sagt att vissa tjänster behövde fyllas på med sysslor, men då har de i stället valt att dra ut ett uttryck ur sitt sammanhang, anser Ulla Arvidson.

Annons


Medger turbulens

Att det har varit en hel del turbulens i personalleden är hon medveten om, och gör heller ingen hemlighet av, men säger samtidigt att den kritik som stiftet lyfter fram mot Per-Axel inte överensstämmer med den arbetsmiljöbeskrivning hon själv får.

– Arbetslaget säger till mig att de är nöjda, säger Ulla Arvidson.

Avslutningsvis så skyller hon också en stor del av problemet med att rekrytera en ny kyrkoherde på stiftet. I sitt yttrande hävdar hon i stället att stiftet har avrått sökande från att ta jobbet.

– Det är de som blivit rekryterade hit som har gett den bilden, säger Ulla Arvidson.

Hon säger också att stiftet velat sätta in egen personal fram tills att man får tag på en ny kyrkoherde, men att kyrkorådet sett Per-Axel som ett bättre val.

– Vi menar att det är bättre med en tillfällig lösning som redan kan verksamheten och trots allt är omtyckt av många också, säger Ulla Arvidson.

Kyrkorådet har godkänt yttrandet i den form som nu har översänts till stiftet.

Annons

Fakta

Ulla Arvidsons kritik:

"Församlingen har haft vissa rekryteringsproblem, icke minst gällande präster. Detta beror i ej ringa grad på stiftskansliets anmärkningsvärda förhållningssätt att avråda alla sökande från att söka tjänst i vår församling. Vi har fått samstämmiga uppgifter på att det är på detta vis."

SLÅR TILLBAKA. Kyrkorådets ordförande Ulla Arvidson är starkt kritisk till stiftets agerande, både vad det gäller sommarens tillsyn mot församlingen som den hetsjakt som hon anser bedrivs på Per-Axel Larsson. I stället menar hon att det är stiftet som orsakar problem­en då de ska ha avrått sökande från att ta jobb i Borgsjö-Haverö.Foto: Arkiv


Micke Engström

micke.engstrom@dagbladet.se

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan