Annons

Annons

Annons

Turbulensen inom Borgsjö-Haverö församling

Informationen till kyrkorådet brister

Kyrkorådskallelser utan tillhörande handlingar, och beslut som fattas utifrån enbart upplästa uppgifter.

Nu växer även kritiken mot hur det politiska arbetet bedrivs i Borgsjö-Haverö församling.

– Det är ofta som informationen är bristfällig eller inte förekommer alls, säger vice ordförande Carina Fredriksson.

Det var vid septembermötet som kyrkorådet för första gången informerades om att församlingens kantor Emil Lindahl skulle sluta. Ett besked som kom som en total överraskning för ledamöterna på POSK-listan och Kyrka för alla (KFA).

– Det kom plötsligt bara upp som en information att han slutade på egen begäran, säger Margareta Ahnlund, ledamot för Kyrka för alla.

Annons

Ärendet återkom dock i oktober som en egen punkt, men vad som stod i avtalet fick POSK och KFA ledamöterna inte läsa själva, varken i kallelsen eller vid själva mötet.

Annons

– Vi har inte fått se avtalet utan fick det bara uppläst för oss, och det är inte första gången som det har gått till på det viset, säger vice ordförande Carina Fredriksson.

Samma sak säger Margareta Ahnlund, som inte tror att den förklaring som getts är den sanna versionen.

– Till viss del har vi fått en förklaring, men jag tror grundorsaken är en helt annan, säger hon, utan att vidareutveckla det hela.

Samtliga närvarande POSK- och KFA-ledamöter reserverade sig också mot informationen som gavs, och enligt deras utsago så är fallet med kantorstjänsten bara är ett av många exempel där de upplever att informationen stannar inom en mycket sluten krets.

– Det sker hela tiden saker som vi inte har någon aning om, och det är det läget som vi står i, säger Carina Fredriksson.

Dagbladet har under veckan försökt att få ta del av avtalet som godkändes vid kyrkorådets möte, men det finns ännu inte i pastorsexpeditionens förvar.

I samband med kyrkorådsmötet avgick också Jeanette Eklöf Lång. Hon är därmed den andra ledamoten på POSK-listan att lämna kyrkorådet i år.

BRISTFÄLLIG INFORMATION. Det senaste kantorsavhoppet i Borgsjö-Haverö församling har fått POSK och Kyrka föra alla (KFA) att starkt ifrågasätta hur kyrkorådsmötena sammankallas och leds.

Annons

Annons

BRISTFÄLLIG INFORMATION. Det senaste kantorsavhoppet i Borgsjö-Haverö församling har fått POSK och Kyrka föra alla (KFA) att starkt ifrågasätta hur kyrkorådsmötena sammankallas och leds.


Micke Engström

micke.engstrom@dagbladet.se

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan