Annons

Annons

Annons

Turbulensen inom Borgsjö-Haverö församling

Har överklagat rådets beslut till domkapitlet

Kyrkorådet i Borgsjö-Haverö församling valde att anställa Per-Axel Larsson som kyrkoherde. Men beslutet har överklagats av ledamöter i rådet. Dessutom valde domkapitlet att rekommendera en annan person för tjänsten.

Det har varit en turbulent tid för församlingen med konflikter och uppsägningar och dessutom har ett antal personer avlöst varandra på kyrkoherdeposten.

Hade prickats

Per-Axel Larsson hade vikarierat på posten när kyrkorådet beslutade att han skulle bli ordinarie kyrkoherde i församlingen. Detta trots att han prickats av domkapitlet.

Fem personer hade sökt tjänsten.

Ska yttra sig

Enligt reglerna ska Domkapitlet egentligen behörighetsförklara och yttra sig över de sökande innan tjänsten tillsätts men kyrkorådet tog beslutet innan domkapitlet hann ta upp frågan. I ett protokoll framgår det att domkapitlet anser att en annan person hade varit bättre lämpad för tjänsten. Något som församlingens kyrkoråd dock inte måste ta hänsyn till.

Annons

– Församlingen är självständig och kyrkorådet är arbetsgivare. Yttrandet är mer som ett stöd när tjänsten ska tillsättas, säger Kajsa Åslin, informatör på Härnösands stift.

Annons

Men kyrkorådets ledamöter var inte eniga över beslutet att tillsätta Larsson som kyrkoherde.

Sju punkter

En av dem, Olle Wikman från POSK, begärde bordläggning men fick inte gehör. Han och fem andra ledamöter har nu överklagat ärendet till domkapitlet och man vill att beslutet, som togs den 8 januari, ska ogiltigförklaras. I det skriftliga överklagandet listar man sju punkter där man anser att beslutsförfarandet brustit.

Ingen prövning

Det är bland annat att det inte fanns någon behörighetsprövning från stiftet, att Per-Axel Larsson själv tilläts sitta kvar under överläggningen vilket man menar är en jävssituation samt att det inte var någon diskussion kring någon av de andra sökande.

Olle Wikman vill i nuläget inte kommentera överklagandet.

– Jag inväntar domkapitlets yttrande, säger han.

Hos domkapitlet

Inte heller Ulla Arvidsson vill säga något om överklagandet.

– Nu ligger överklagandet hos domkapitlet. Jag vill inte kommentera det alls mer än att man har rätt att överklaga.

Fakta

Domkapitlet

Domkapitlet har genom kyrkoordningen och församlingsinstruktionens införande ett tillsynsansvar för församlingsverksamheten. De har även tillsynsansvar för präster och diakoner. Man prövar också behörigheter för präst och diakontjänsterna och ska vägleda församlingarna i tillsättningsärenden.

Annons

Annons

Turbulensen inom församlingen fortsätter. Nu har ledamöter i kyrkorådet överklagat beslutet att tillsätta Per-Axel Larsson som kyrkoherde.


Lina Nyberg

lina.nyberg@st.nu

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan