Annons

Annons

Annons

Turbulensen inom Borgsjö-Haverö församling

Beslut om prövotid för kyrkoherde står fast

Svenska kyrkans överklagandenämnd stöder domkapitlets beslut gällande kyrkoherde Per-Axel Larsson.

Det var i december 2012 som domkapitlet i Härnösand beslutade om att ålägga Borgsjö-Haverö församlings kyrkoherde med tre års prövotid för fortsatt behörighet. Ett beslut som har överklagats av Per-Axel Larsson och hans ombud.

– Att som stiftet agerar är ren personförföljelse och följer inte det kristna kärleksbudskapet gällande människor lika värde, förkunnar de i den inlaga som efter domkapitlets beslut översändes till Svenska kyrkans överklagandenämnd.

Annons

Annons

Deras bild är att domkapitlet till stor del har fattat sitt beslut utifrån hörsägen, och att det är en konservativ syn på prästrollen som genomsyrar resonemanget.

– Larsson har aldrig förnekat att han är kontroversiell och en udda fågel i sammanhanget, men det anses av väldigt många som uppfriskande, skriver de i sin överklagan.

Svenska kyrkans överklagandenämnd har nu gått igenom ärendet, och de har inte funnit några skäl till att riva upp domkapitlets beslut.

– I likhet med domkapitlet anser nämnden att Per-Axel Larsson i avsevärd mån har skadat det anseende en präst bör ha, skriver de i sitt beslut och bedömer domkapitlets val av åtgärd som "väl avvägd".

Svenska kyrkans överklagandenämnd avslår överklagan från Per-Axel Larsson gällande hans prövotid.


Micke Engström

micke.engstrom@dagbladet.se

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan