Annons

Annons

Annons

Annons

E14 föreslås bli 80-väg

Vill se åtgärdsförslag för att E14 ska bli kvar som 100-väg

Kommunstyrelsen i Ånge har antagit ett yttrande över hur man ser på tankarna att sänka hastigheten på E14 till 80 km/tim. Ett yttrande där det konstateras att alla former av åtgärdsförslag saknas.

Inbäddat innehåll

Det är ett yttrande från utvecklingsenhetens Jan Rylander som kommunstyrelsen valt att göra till sitt eget.

Ett yttrande över ett förslag där det, precis som kommunalråd Sten-Ove Danielsson påpekat i en tidigare artikel, saknas åtgärdsförslag för att E14 ska uppfylla kraven för 100 km/tim.

Läs mer: Beskedet - E14 kan bli 80-väg – tidigast 2024

– Ånge kommun kan inte i Trafikverkets förslag finna åtgärder som bibehåller eller minskar restider inom de vägavsnitt som är aktuella för hastighetsjusteringar, skriver Jan Rylander i sitt yttrande.

Annons

Annons

Nu har Ånge kommun enats kring ett yttrande om hur man ser på Trafikverkets förslag om att sänka hastigheten på E14 till 80 km/tim.

Bild: Arkiv

Där lyfts också den aviserade sänkningen till 80 km/tim på riksväg 83 fram. En väg som precis som sin E-märkta storebror tillhör det som man i yttrandet benämner som det funktionellt prioriterade vägnätet.

– Detta vägnät är enligt Trafikverket viktigt att värna och höja tillgängligheten på, och ska vara föremål för prioritering av åtgärder samt hanteras i samhällsplaneringens olika skeden, skriver Jan Rylander.

Läs också: E14 föreslås bli 80-väg - uppfyller inte säkerhetskraven

Vidare konstateras att Trafikverket i sitt arbete valt att ensidigt arbeta med att föreslå hastighetssänkningar på de vägar som inte uppfyller den av regeringen satta kravnormen. En inställning som enligt Jan Rylander samtidigt betyder att man blundar för ett annat regeringsdirektiv, att restider ska minska eller i alla fall bibehållas.

– Ånge kommun anser att Trafikverkets förslag bör ersättas eller kompletteras med alternativa åtgärder och investeringar som är långsiktigt hållbara för både trafiksäkerhet, tillgänglighet och minskade restider, skriver Jan Rylander.

Annons

TV: Sundsvalls toppolitiker strider för att stoppa hastighetssänkningen på E14

Annons

Yttrandet avslutas därefter med en åsikt om att ekonomiska resurser bör tillföras både den regionala och nationella transportplanen, och att diskussionen lyfts in i arbetet inom det nystartade projektet Funktionella mittstråket där standarden på E14 till viss del redan finns inbakad.

Läs mer: Rekordstor satsning på bredband och tåg i Västernorrland


Micke Engström

0690-102 08
micke.engstrom@mittmedia.se

Annons

Annons

Till toppen av sidan