Annons

Annons

Annons

Torpshammar

Bakslag för bygg- och miljönämnden – asylboendet slipper byggsanktionsavgift

Ekebydalsborgen AB slipper betala byggsanktionsavgift för att man 2015 utökade antalet boendeplatser utan att alla tillstånd fanns på bordet.

Ekebydalsborgen AB slipper betala byggsanktionsavgift för att man använde ett kontorshus som asylboende.

Bild: Anki Haglund

Det var i november 2015 som bygg- och miljönämnden i Ånge kommun tog beslut om att ta ut en byggsanktionsavgift av Ekebydalsborgen AB. Ett beslut som grundade sig i att bolaget börjat ställa om en kontorsbyggnad till asylboende utan att ha beviljats bygglov eller fått startbesked.

Annons

Annons

Läs mer: Flyktingboendets ägare överklagar stoppat bygglov

Totalt rörde det sig om ett belopp på strax över 425 000 kronor som nämnden ville ta ut. Ett beslut som överklagades till länsstyrelsen, där man efter prövning också satte ner byggsanktionsavgiften med en fjärdedel.

Läs mer: Viskananstaltens ägare vill inte betala byggsanktionsavgift

Bild: Anki Haglund

Även det beslutet har dock överklagats av Ekebydalsborgen AB, och under onsdagen så meddelade mark- och miljödomstolen i Östersund sitt domslut i frågan.

Där konstateras att bolaget oemotsagt uppgett att den tillfälliga övernattningen i lokalerna upphört innan bygg- och miljönämnden fattade sitt beslut om byggsanktionsavgift, varför man därför gör bedömningen att rättelse skett inom den tidsfrist som medges i plan- och bygglagen.

"Byggsanktionsavgift ska således inte uttas", skriver mark- och miljödomstolen, och upphäver såväl länsstyrelsens som bygg- och miljönämndens beslut.

Annons

Läs också: Torpshammars herrgård får inget gehör av mark- och miljödomstolen


Micke Engström

0690-102 08
micke.engstrom@mittmedia.se

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan