Annons

Annons

Annons

Torpshammar

Ägaren får gehör i hovrätten – beslut kring asylboende i Torpshammars herrgård hävs

Efter en nära ett år lång rättslig process får ägaren till bolaget bakom Torpshammars herrgård gehör i Mark- och miljööverdomstolen. Domstolen väljer att häva Ånge kommuns beslut om att asylboende på herrgården strider mot detaljplanen.

Bild: Micke Engström

I slutet av april beslutade Ånge kommun att Torpshammars herrgård inte bör driva asylboende eftersom detta skulle vara i strid med kommunens detaljplan för området. Ett beslut som omedelbart överklagades till länsstyrelsen av herrgårdens ägare.

Länsstyrelsen beslutade i sin tur att avvisa överklagandet eftersom beslutet inte hade några rättsverkningar för bolaget som driver herrgården varpå beslutet togs vidare ytterligare en instans – denna gång till Mark- och miljödomstolen i Östersund. Även där blev det nej till överklagan.

Annons

Mark- och miljödomstolen delade länsstyrelsens bedömning. Beslutet att avslå överklagan motiverades i Mark- och miljödomstolen med att beslutet inte föranletts av någon bygglovsansökan och inte heller ställer några krav på herrgården om att söka någon sådan eller göra några andra åtgärder. Liksom Länsstyrelsen bedömde även Mark- och miljödomstolen att kommunens beslut hade karaktär av ett "allmänt ställningstagande".

Annons

Ägaren lät sig inte vara nöjd med detta besked heller utan valde att vända sig till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt, vilket är högsta instans för den här typen av ärenden, som nu valt att titta på beslutet från Ånge kommun.

Mark- och miljööverdomstolen gör en annan bedömning än Mark- och miljödomstolen i Östersund och beviljar överklagan.

Mark- och miljööverdomstolen håller med Mark- och miljödomstolen om att beslutet saknar rättsverkningar, men till skillnad från Mark- och miljödomstolen menar man att detta i sig inte innebär något hinder för överklagan.

Mark- och miljööverdomstolen menar att beslutet är formulerat på ett sätt som gör att det uppfattas som bindande och därmed kan medföra att bolaget anpassar sig efter beslutet. Därför måste beslutet kunna överklagas menar man. Man föreslår att beslutet överprövas.

Överprövningen ska inte gälla om asylboendet överensstämmer med detaljplan utan om den nämnd inom Ånge kommun som tagit beslutet haft möjlighet att ta ett sådant beslut.

Mark- och miljööverdomstolen har också tittat på möjligheten att upphäva beslutet. Här menar man att det beslut som togs av Ånge kommun får mer effekt än ett allmänt ställningstagande. Kommunen har alltså gjort mer än de har rätt till. Därför väljer Mark- och miljööverdomstolen att upphäva det beslut som togs av Ånge kommun redan i april i år.

Annons

Efter en nära ett år lång rättslig process har alltså ägaren till Torpshammars herrgård fått gehör för sin syn på saken.

Annons

Allt om tvisten kring asylboendet på Torpshammars herrgård:

Fortsatt tvist kring asylboende på Torpshammars herrgård

Långdragen process om Torpshammars herrgård – nu går ägaren går vidare till högsta instans

Asylboendet i Torpshammar strider mot byggnadsplanen

Överklagar kommunens beslut om olovligt asylboende: "Direkt rättsvidrigt"

Torpshammars herrgård får inget gehör i Mark- och miljödomstolen


Rikard Jernberg

060-19 70 00
rikard.jernberg@mittmedia.se

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan