Annons

Annons

Annons

Bollen är på er planhalva – ta tag i bostadsfrågan och ge alla rätt till ett bra hem

Det är dags att på allvar ta tag i bostadsfrågan och hantera den som den samhällsfråga den är. För det krävs både kloka och handlingskraftiga politiker som förstår vikten av en balanserad hyresmarknad där både hyresvärdar och hyresgäster har en rimlig, och jämlik, plats.

I slutet av månaden samlas centerpartister från hela landet till centerstämman, som hålls i Malmö. Hyresgästföreningen konstaterar att den så viktiga frågan om bostadssituationen lyfts bland motionerna. Vi vill därför lyfta en del viktiga saker vad gäller bostadssituationen i dag.

Så många som 353 000 unga står i dag utan egen bostad. Landets 33 högskoleorter har ett samlat underskott på 17 000 studentbostäder. Nyanländas integration försenas när de förblir fast i asylboenden i väntan på en bostad. Detta främjar knappast ett jämställt, levande, självständigt och öppet samhälle.

Annons

Annons

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Det behövs fler bostäder till rimliga kostnader. Framför allt efterfrågas fler hyresrätter. För detta krävs bland annat likvärdiga skattevillkor för de olika upplåtelseformerna. I dag stödjer staten via skattesystemet ägt boende med cirka 40 miljarder kronor. Bostadsbristen har drivit på prisutvecklingen för ägt boende. Den höga skuldsättningen innebär att en räntehöjning på en procentenhet kostar staten 9 miljarder kronor i skattebortfall genom ränteavdragen. För en bättre bostadsmarknad behöver därför de ekonomiska villkoren för att bygga och att underhålla hyresrätter förbättras.

En viktig förutsättning för en hållbar hyresbostadsmarknad är ett starkt konsumentskydd. Hyreslagen står för detta genom att den skyddar boende mot oskäliga hyreshöjningar och tillförsäkrar dem ett besittningsskydd. Dagens bruksvärdeshyror ger samtidigt fastighetsägare trygga inkomster i såväl högkonjunktur som lågkonjunktur. För alla parter är detta en kostnadseffektiv process som kan jämföras med löneförhandlingssystemet på arbetsmarknaden.

Hyresgästföreningen bidrar kontinuerligt i arbetet med att utveckla dagens hyressättningssystem. Bara det senaste året har flera åtgärder vidtagits i den riktningen. En ny statlig utredning om hyressättning i nyproduktion slår fast att hyressättningssystemet inte har en negativ inverkan på bostadsbyggandet, så mer marknad är ingen lösning.

Annons

Bostadskrisen påverkar hela vårt samhälle och det måste till en bred politisk lösning för att lösa detta och skapa långsiktiga spelregler för en fungerande bostadsmarknad i Sverige. På stämman har Centerpartiets ombud möjlighet att ta hållbara beslut, beslut som leder till att alla ska ha rätt till ett bra hem till en rimlig kostnad. Sveriges tillväxt och sysselsättning är beroende av en fungerande bostadsmarknad. Sveriges tillväxt och sysselsättning främjas av rimliga hyresnivåer så de boende har råd med mer än att bara bo.

Annons

Lillemor Göranson

Ordförande Hyresgästföreningen Region Norrland

Läs även:

Öppet brev till Hyresgästföreningen: Jag har inte skrivit på avtal som säger att Mitthem får ta betalt för vattnet

Hyresgästföreningen: Allmännyttan inte vilka bolag som helst – ska främja bostadsförsörjningen

Bostadsbrist trissar upp hyrorna – lycksökande hyresvärdar gynnas


ST Debatt

060-19 72 23
debatt@st.nu – ordetfritt@st.nu

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan