Annons

Annons

Annons

Lär av andras misstag – vi vinner på att använda biogasanläggningen i Härnösand

"Det är klokt att vara försiktig när man väljer lösning för hur man ska ta hand om matavfall", skriver Martin Liljeros (L) som går emot sina styrelsekollegor i Biogas i Mellannorrland AB.

Bild: Arkivbild

Annons

Replik på Vi vill bygga en biogasanläggning i Korsta, ST 30/11.

Delar av styrelsen i Biogas i Mellannorrland AB (Bimab) beskriver miljöfördelarna med biogas och att det därför bör byggas en biogasanläggning i Korsta. Sundsvalls matavfall blir redan i dag biogas i Hemabs anläggning i Härnösand. Anläggningen är också skalbar och kan ganska enkelt och till en låg kostnad byggas ut vid behov. Biogas är ett av flera sätt att minska miljöpåverkan och mycket som står i debattartikeln om miljöfördelarna med biogas kan de flesta hålla med om. Men det finns en viktig punkt som vi politiker måste beakta. Att försöka få ut så mycket miljövinster som möjligt ur varje skattekrona, oavsett om det rör sig om statliga investeringsbidrag eller kommunala medel. Får man det av att bygga en biogasanläggning i Korsta?

Annons

Annons

För Plus-kunder: Storsatsningen i Korsta stoppas – biogasfabrik för 100-tals miljoner saknar stöd

Det är klokt att vara försiktig när man väljer lösning för hur man ska ta hand om matavfall. I flera kommunala budgetar har biogasanläggningar blivit rejäla sänken, som exempelvis i Jönköping och Göteborg. Således är det klokt att göra en solid riskbedömning när man väljer mellan olika alternativ. I Sundsvall har både Stadsbacken och kommunens koncernstab varit skeptiska. Den senare har också uppmärksammat juridiska problem med den optiska sorteringsanläggningen, en förutsättning i den lösning som Bimab presenterat.

Vad är det då som är så pass riskfyllt med att bygga en ny anläggning i Korsta? Två av de grundläggande faktorerna för att få en bra ekonomi i en anläggning är produktivitet och efterfrågan. Produktiviteten bygger på tillgång till råvaran matavfall. Vid byggandet av en ny anläggning kommer det leda till en situation där Härnösands och Sundsvalls anläggningar konkurrera om råvaran. En klokare lösning borde vara att titta på redan befintliga biogasanläggningar. Exempelvis Åre kommun bedriver just nu ett spännande projekt där man ser över möjligheten att samarbeta med en norsk biogasanläggning.

Biogas är en produkt som alla andra på en internationell marknad. Ute i Europa så subventioneras biogas, exempelvis är det billigare att importera dansk dubbelsubventionerad biogas än att köpa svensk. Vidare så har de ekonomiska kalkylerna för den föreslagna anläggningen en återbetalningstid på 20 år. Detta förutsätter att det under en mycket lång period finns en god avsättning av biogas. Att förutsäga teknikutveckling och internationell politik under en sådan lång tidsperiod är mycket svårt.

Annons

Annons

I debattartikeln från mina styrelsekollegor har jag svårt att se att något nytt framkommit som ändrar min uppfattning. Bimabs uppdrag var att utreda om det fanns miljömässiga, juridiska och ekonomiska förutsättningar att bygga en ny biogasanläggning. Efter att ha utvärderat hur omvärlden ser ut i dag och vad de olika remissinstanserna säger har jag svårt att finna sådana. Det borde vara mer miljösmart och samhällsekonomiskt att titta närmare på de anläggningar som finns i dag, som exempelvis bara några mil bort i Härnösand.

Martin Liljeros (L)

Styrelseledamot Biogas i Mellannorrland AB

Läs också:

Världen blir bättre med Sundsvall – det börjar här

Hemabs satsning på biogas bör stödjas

Biogas – stort misstag att elda upp naturens egen livsform

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan