Annons

Annons

Annons

Allt fler turister söker alternativ – Selångers pilgrimscenter ligger rätt i tiden

Allt fler pilgrimsvandrar vilket gör S:t Olavsleden till en viktig turistattraktion, menar Mats Nilsson. Bild: Micke Engström / Håkan Humla

Annons

Gud vad spännande att vi i dag har individer och organisationer i Selånger som vågat anta utmaningen att lyfta fram en pilgrimsled på ett mer storskaligt sätt. Den satsning som nu sker med S:t Olavsleden och skapandet av ett pilgrimscenter för att åstadkomma en stark attraktion där pilgrimsvandring ligger i centrum, ligger rätt i tiden. Vandring är världens största naturbaserade turismaktivitet. Det kombinerat med religiöst inriktad turism väcker nyfikenhet kring vad det är som är på gång i Selånger. Av statistik (sammanställt av Tommy Nordvall) från Gisselåsen längs med S:t Olavsleden framgår att vandrarna ökar samt attraherar från andra länder. Vetskapen om dess existens sprider sig och då inte enbart i Sverige. Vi har således en attraktion i vardande.

Annons

För Plus-kunder: Klartecken för medfinansiering av storprojekt kring S:t Olavsleden: "Vill ha mer än en utställning för pengarna"

Annons

Det är dags att lämna betraktandet av pilgrimsvandring som blott avsedd för dem som utövar en religion, till att se det som en nutida turistaktivitet.

Är vi i början av S:t Olavsledens som en attraktion vars kulturella och ekonomiska värde för regionen kommer att växa? Besökssiffror från pilgrimsleder i Europa visar att allt fler pilgrimsvandrar. En trend som inte enbart utgår från den traditionellt kristna synen utan dagens pilgrimsvandrare söker efter individuella svar som knyter an till deras vardag, att testa sin fysiska förmåga, att bli en del av ledens historia och dess bevarande samt existentiella skäl som lämpligast uttrycks i termer av att finna sig själv. Det är dags att lämna betraktandet av pilgrimsvandring som blott avsedd för dem som utövar en religion, till att se det som en nutida turistaktivitet med hög individualitet där det materiella och tiden förväntas tonas ner.

För Plus-kunder: Borgsjö utpekas som nod längs S:t Olavsleden – men problem har uppstått vid Jämtlandsgränsen

Vi har i dag erfarna pilgrimsvandrare i Europa som vill utvidga sina erfarenheter.

Annons

Kritikern kan konstatera att S:t Olavsleden ligger vid sidan av befolkningskoncentrationer och därtill långt ifrån övriga Europa. Men då beaktas inte att det är ett av de karaktäristiska dragen med pilgrimslederna i Europa. Snarare talar mycket för att områden där det moderna samhället upplevs satt liten prägel är en fördel i detta sammanhang. En ytterligare kritisk fråga är varför man ska välja S:t Olavsleden i stället för de mer kända pilgrimslederna. Det är dock inte ett ersättande vi ska utgå ifrån. Snarare är det turistens längtan att uppleva och upptäcka något nytt som utgör kärnan på varför söka sig till S:t Olavsleden. Vi har i dag erfarna pilgrimsvandrare i Europa som vill utvidga sina erfarenheter. Detta kan kompletteras med att ett av de stora problemen i dag vid de mest populära pilgrimsmålen är den ökade trängseln, vilket fört med sig att allt fler söker alternativa leder.

Annons

■■ Följ ST Debatt på Facebook

S:t Olavsleden har stora möjligheter att bli alternativet då leden är känd men alltjämt en relativt outforskad pilgrimsled för vandrare. S:t Olavsleden har dock onekligen redan det mest fundamentala som lockar dagens pilgrimsvandrare, att det är en officiell pilgrimsled. Låt oss nu hoppas att den grupp som i dag har en tydlig inriktning och framåtanda lyckas med sitt mål att skapa en välkänd, attraktiv och unik pilgrimsled, som kan leda till kulturell och ekonomisk nytta för hela regionen.

Mats Nilsson fil.dr i kulturgeografi

Läs också:

Det är dags att vi pratar om turismen för att få fler besökare i Stenstan

Ensamheten är utbredd – trots det väljer få att resa på egen hand

Ny lagstiftning gynnar miljön, sportfisket och turismen

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan