Annons

Annons

Annons

Västernorrlands län

Över 40 miljoner till förlossningsvården i länet: "Den som väntar barn i Västernorrland ska känna sig trygg"

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har nu kommit överens om hur den 1,8 miljarder stora satsningen på förlossningsvården i Sverige ska användas och fördelas – 43, 8 miljoner kronor kommer gå till Västernorrland.

Text: 

Pengarna ska gå till mer personal inom förlossningsvården, en bättre arbetsmiljö och förstärkt eftervård för kvinnor som fött barn.

– Den som väntar barn i Västernorrland ska känna sig trygg. Därför gör vi historiskt stora satsningar på förlossningsvården och sätter mål för en bättre förlossningsvård med fler anställda och färre förlossningsskador, säger socialminister Annika Strandhäll, i ett pressmeddelande.

Annons

I överenskommelsen mellan regeringen och SKL ingår att landstingen väljer vilka insatser de bedömer ger mest nytta för att uppnå målen.

– Vi är mycket nöjda med att vi träffat en tilläggsöverenskommelse med regeringen om fortsatta och ökade resurser till kvinnors hälsa och förlossningsvården. Det pågår redan ett omfattande förbättringsarbete men med de extra medel som nu tillförs så kan vi fortsätta med fler insatser både till kvinnors hälsa och för att säkerställa så att alla föräldrar ska kunna känna sig trygga både före, under och efter graviditeten, säger Anders Henriksson, förste vice ordförande för SKL.

Annons

Medlen får också användas för insatser inom neonatalvården, det vill säga vården som ges tidigt födda barn. Satsningen omfattar hela vårdkedjan inklusive förebyggande insatser, från mödravårdscentral till eftervård för kvinnan efter graviditet och förlossning.

Regeringens och SKL:s mål för vårdkedjan för graviditet, förlossning och eftervård:

► Det finns en tydlig vårdkedja. Det ska vara tydligt för familjen vad som sker före, under och efter en graviditet.

► Eftervården utvecklas och stärks, för att fler kvinnor ska få stöd och vård efter förlossningen.

► I de fall det uppstår komplikationer ska rätt vård och stöd ges, förlossningsskador ska förebyggas.

► Bemanningen är sådan att en det ska finnas en barnmorska eller annan person med relevant kompetenstillgänglig för den födande under förlossningen.

► Föräldrar känner trygghet i att det finns plats för dem både före och efter förlossning, inte minst för dem som har långt till närmaste förlossningsklinik.

Annons

► Evidensbaserad kunskap och kunskapsstöd ska utvecklas för att förebygga, diagnosticera och behandla förlossningsskador finns tillgängliga för personalen.

► Det finns goda förutsättningar för forskning.

Satsningen på förlossningsvården och kvinnors hälsa kommer från de budgetöverenskommelser som slutits mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Foto: Arkiv.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan