Annons

Annons

Annons

Sjukvårdspartiet: Ledningens åtgärder har påskyndat de kraftiga försämringarna i landstinget

Sjukvårdspartiet vill bland annat att överbelastningen av Sundsvalls sjukhus stoppas. Bild: Bertil Ericson/TT

Annons

”Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.”

Det säger hälso- och sjukvårdslagen, som ledningen för Region Västernorrland i allt högre utsträckning, mer eller mindre medvetet och systematiskt, har förbrutit sig mot. Sjukvårdspartiet - Västernorrland vill i linje med lagen driva en politik för att nå tre viktiga konkreta mål:

1. Stoppa överbelastningen av Sundsvalls sjukhus. Den drabbar alla i hela länet genom enorma väntetider, överbeläggning och personal som går på knäna.

2. Ge tillbaka länets norra sjukhus sin kapacitet för att avlasta Sundsvall. De nedlagda enheterna vid Sollefteå sjukhus – akutkirurgi, akutortopedi, akut kvinnosjukvård med BB och förlossning – återställs.

Annons

3. Rusta upp den raserade primärvården – hälften av läkartjänsterna på hälsocentralerna är vakanta. Patienterna ska få god vård i tid och sjukhusens akutmottagningar ska avlastas.

Annons

Läs också: [+] Förtroendet i botten för vården i Västernorrland – statsvetaren om läget inför valet: "Inte positivt"

Ett allt större missnöje har lett till personalflykt och nu redovisas ”stafettkostnader” på många hundratals miljoner.

Landstingets analyser visar att den grundläggande orsaken till både de många och stora bristerna i vården är de till synes permanenta ekonomiska problemen. Den synen delar vi. Produktiviteten – vad verksamheten producerar i förhållande till kostnaden – har år för år blivit allt sämre. Försämringar som landstingsledningen på senare år själva har påskyndat genom handlingar vilka saluförts som ”rationaliseringsåtgärder”:

■ Centralisering och byråkratisering – bland annat länskliniksystemet – har skapat ineffektivitet.

■ Läkare och sjuksköterskor har allt mer tvingats att syssla med annat än vård.

■ En fartblind, självsvåldig tjänstemannaelit har styrt mot egna mål och för egen vinning.

■ Personalbrist och dålig organisation, styrd ”uppifrån”, har gett utbränd personal med alarmerande hög sjukfrånvaro.

■ Ett allt större missnöje har lett till personalflykt och nu redovisas ”stafettkostnader” på många hundratals miljoner och samtidigt ökar väntetiderna. Sammantaget betyder det att mindre vård kostar mer – ett mått på usel ekonomi med våra skattekronor.

Annons

Annons

Bygg decentraliserade, lokalt förankrade organisationer kring sjukhus och primärvård.

Vi vill ”ta tillbaka” förlorad produktivitet genom kraftiga förändringar i styr- och ledningssystemen:

■ Avskaffa länskliniksystemet och banta regionens förvuxna centrala administration. Bara de 20-tal länsklinikcheferna, med sina miljonlöner och kanslier, kostar i storleksordningen 100 miljoner per år. De frikostiga ”fallskärmsavtal” som de högre chefstjänstemännen kan ha beviljat varandra kanske gör att detta inledningsvis kommer att kosta en hel del, men det är i så fall en investering som snabbt lönar sig.
■ Ge personalen inflytande över den egna verksamheten. Bygg decentraliserade, lokalt förankrade organisationer kring sjukhus och primärvård. Skapa attraktiva arbetsplatser som kan rekrytera personal. Med det som grund och i samarbete mellan kommunernas vårdverksamheter, primärvården och sjukhusen, bildas sammanhängande vårdkedjor. De ger i sin tur patienterna bättre vård med god tillgänglighet och kontinuitet och regionen väsentligt bättre ekonomi.

Mattias Rösberg,

partiledare, Sjukvårdspartiet – Västernorrland

Läs också:

V: Inte konstigt att vårdpersonalen slutar när de tvingas räkna pinnar

M: Vårdköerna måste kapas – regeringen misslyckades trots miljarder i skattehöjningar

För mycket chefer och hierarki – vårdpersonalen och lokal närhet är nyckeln till framgång

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan