Annons

Annons

Annons

Ånge

Lex Sarah-utredning avslutas – inga ytterligare åtgärdskrav från IVO

Kommunen utsatte brukare för en risk när de skickade gamla hemtjänstakter med post. Dock har tillräckliga åtgärder vidtagits för att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska avsluta sin utredning utan att vidta ytterligare åtgärder.

Text: 

IVO har avslutat en lex Sarah-utredning av en händelse i Ånge kommun.

Bild: Micke Engström

Annons

Händelsen som låg till grund för kommunens lex Sarah-anmälan inträffade hösten 2017 och bestod i att man vid en genomgång av ett gammalt aktskåp skickade gamla hemtjänstakter med post till brukare som inte längre var skrivna i Ånge kommun.

Nu har händelsen utretts både internt och av Inspektionen för vård och omsorg, och utifrån de åtgärder som kommunen vidtagit ser IVO inget behov av att vidta ytterligare åtgärder.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan