Annons

Annons

Annons

Ingen ska behöva känna sig kränkt på jobbet – så skapar vi en arbetsplats för alla

Arbetsgivare ska arbeta aktivt för att motverka diskriminering på jobbet och främja alla medarbetares lika rättigheter, skriver företrädare för TCO och Vision. Bilder: Vidar Ruud/TT / Mårten Englin

Annons

Nu är vi på plats här i Sundsvall för att diskutera hur vi kan skapa öppna arbetsplatser där alla kan vara sig själva.

Men det finns mycket kvar att göra. Många hbtq-personer känner fortfarande att de inte kan vara öppna på jobbet. Och de som avviker från den norm som gäller på arbetsplatsen riskerar att bli diskriminerade. 

Det är inte förenligt med ett mänskligt arbetsliv. Därför behöver vi öka takten i arbetet för ett schystare arbetsklimat, där allas kompetenser bidrar till utveckling och där det råder nolltolerans mot diskriminering och kränkande särbehandling.

Fyra av tio chefer känner sig osäkra på om deras handlande kan innebära diskriminering av arbetssökande.

Annons

Det finns många bra verktyg för att nå dit, till exempel de nya reglerna i diskrimineringslagen med de så kallade "aktiva åtgärderna". Liksom det systematiska arbetsmiljöarbetet där den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är i fokus.

Annons

En undersökning från Vision visar att knappt hälften av cheferna upplever att de har fått tillräcklig information om de nya reglerna i diskrimineringslagen. Fyra av tio chefer känner sig osäkra på om deras handlande kan innebära diskriminering av arbetssökande. Nästan lika många har någon gång känt sig osäkra på om deras handlingar kan ha inneburit diskriminering av en medarbetare.

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Bristande kunskaper om de nya reglerna i diskrimineringslagen är en förklaring till att många chefer känner en oro för att diskriminera arbetssökande eller medarbetare. Därför behöver arbetsgivarna garantera chefer kompetensutveckling, tydliga riktlinjer och tid att leda.

Arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter, oavsett diskrimineringsgrund. En viktig del i arbetet är att förändra normer på arbetsplatsen. Det sker i samverkan med det lokala facket.

Visions och TCO:s mål är att få stopp på diskrimineringen av hbtq-personer. Ingen ska behöva utsättas för kränkningar på jobbet eller missgynnas på grund av vem man är. Det är först när alla på arbetsplatsen blir medvetna om normer och beteenden som vi kan lyckas.

Annons

Vi ses på Sundsvall Pride!

Susanna Sedin, Vision Timrå och TCO Mellersta Norrland

Annons

Maj-Lis Persson, TCO Mellersta Norrland

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision

Läs också:

V: Sverige ska vara en fristad – vi går i Pridetåget för att den tillfälliga asyllagen ska rivas upp

C: Fri rörlighet i EU måste gälla oavsett sexuell läggning

► [+] Bohlin om Pride: ”Mina barn ska väl få växa upp i ett Sundsvall där alla accepteras för den de är?”

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan