Annons

Annons

Annons

Västernorrlands nya äldreboenden behöver rätt brandskydd

Nu måste kommunerna i Västernorrland arbeta för att den nya boendeformen för äldre får ett bra brandskydd redan från start, skriver företrädarna för Brandskyddsföreningen. Bilder: Arkiv

Annons

Förra året dog 110 personer av bränder i Sverige, det högsta antalet på sju år. Äldre är överrepresenterade – inte för att de orsakar fler bränder, utan för att de har svårt att själva släcka elden eller ta sig ut ur bostaden.

Nästa år införs en ny boendeform för äldre i Västernorrland, ”biståndsbedömt trygghetsboende”. Boendeformen är avsedd för personer som har hemtjänst men inte längre klarar att bo kvar i det egna hemmet. Viss service kommer att erbjudas, men ingen dygnet runt-bemanning som i vanliga äldreboenden.

De som blir aktuella för den nya boendeformen kommer antingen redan vid inflyttning, eller inom en snar framtid, ha svårt att ta sig ut på egen hand om det börjar brinna.

Annons

"Brandskyddsföreningen anser att man redan från början bör bygga de nya boendena med ett brandskyddsperspektiv", skriver skribenterna.

Bild: Petter Koubek

Annons

Vid årsskiftet hade drygt 4 600 västernorrlänningar beslut om hemtjänst. De som blir aktuella för den nya boendeformen kommer antingen redan vid inflyttning, eller inom en snar framtid, ha svårt att ta sig ut på egen hand om det börjar brinna.

Men i den nya boendeformen är det inte aktuellt med någon särskild anpassning av lägenheterna. I stället tillämpas lagen om bostadsanpassningsbidrag, som dock inte innefattar några brandskyddsåtgärder. När lagen nyligen genomgick en översyn valde regeringen dessutom att gå emot SKL:s och Boverkets rekommendationer att inkludera ytterligare brandskyddsåtgärder.

Brandskyddsföreningen anser att man redan från början bör bygga de nya boendena med ett brandskyddsperspektiv. För det krävs följande:

■ Det byggnadstekniska brandskyddet bör erbjuda en god brandsäkerhet som lever upp till gällande byggregler, och brandskyddet bör anpassas efter den boendes förutsättningar.

■ Kommunerna bör inkludera individanpassat brandskydd i sina handlingsprogram, och frågor om brandskydd bör ingå i rutinerna för biståndshandläggare.

■ Kommunens räddningstjänster bör genomföra fler riktade hembesök samt bidra med sin kompetens kring brandsäkerhet till biståndshandläggare och hemtjänst.

■ Riksdag och regering bör revidera den nyligen genomförda översynen av lagen om bostadsanpassningsbidrag så att den i högre grad omfattar brandskyddsåtgärder.

Annons

Annons

Riksdag, regering och kommuner har ett ansvar för att de nya biståndsbedömda trygghetsboendena ska ha ett fullgott brandskydd. I slutändan handlar det om ekonomiska beslut som kan avgöra om riskutsatta människor överlever en brand eller inte. Tillsammans kan vi minska överrepresentationen av äldre i dödliga bränder.

Anders Bergqvist, generalsekreterare, Brandskyddsföreningen

Arne Berggren, verksamhetsledare, Brandskyddsföreningen Västernorrland

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Läs också:

S: Ökad bemanning och gratis motionssim – Sundsvalls äldre ska få en tryggare vardag

Sundsvallspartiet: Vi tar 150 miljoner från skrytbyggen och lägger på socialnämnden nästa år

Nej, regeringen stal inte 258 miljarder från pensionsspararna

Ni glömmer bort en stor väljargrupp – vi sitter isolerade i våra hem med en liten matlåda

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan