Annons

Annons

Annons

M: Vårdköerna måste kapas – vi vill ta tag i Region Västernorrland

"Under Alliansregeringen infördes kömiljarden, tack vare denna reform så kortades vårdköerna. Regeringen Löfven valde att slopa densamma. Det ser vi en tydlig effekt av", skriver Lena Asplund (M) och Per Wahlberg (M). Bilder: Erik Svensson/ TT / Stina Stjernkvist/TT

Annons

I Sundsvalls Tidning har vi kunnat läsa om att köerna till Barn- och Ungdomspsykiatrin, BUP, i Härnösand och Sundsvall är 14 månader för ett första besök. Det är på inga sätt acceptabelt och något som måste åtgärdas – snarast.

Unga människor som mår dåligt ska mötas av professionell hjälp och stöd, inte av en kö. På den punkten kommer vi moderater aldrig att ge oss. Arbetet med att korta vårdköerna måste återigen prioriteras, både av den politiska ledningen för Region Västernorrland och av regeringen.

En av de främsta anledningarna till att köerna vuxit sig så långa är personalbristen i Region Västernorrland. Situationen är nu akut och i slutänden så drabbas patienten. Antingen genom bristen på kontinuitet, stängda vårdplatser eller av en kölapp. Så ska vi inte ha det. Region Västernorrland måste bli en bättre arbetsgivare genom förändrad arbetsmiljö och förändrade arbetsvillkor. För att få personal att stanna kvar och för att kunna rekrytera ny behövs förändring.

Annons

Annons

Lena Asplund och Per Wahlberg Moderaternas första- respektive andranamn till Region Västernorrland.

Vi har mött personal som vittnar om stress, om att få tiden att räcka till och om att springa allt fortare för att hinna allt mer. Men också om att inte bli hörda eller sedda. Att beslutsvägarna är för långa och för segdragna. Det vill vi förändra, därför föreslår vi:

■ Lokalt och verksamhetsnära ledarskap för ökat personalinflytande och kortade beslutsvägar

■ Chefer och ledare ska ges rimliga möjligheter att arbeta med verksamhetsutveckling och personalfrågor

■ Återinfört verksamhetsnära administrativt stöd för chefer och ledare inom områdena IT, HR, ekonomi, upphandling och allmän administration

■ Chefer och ledare med ett tydligt och väl definierat mandat att kunna sköta sitt uppdrag som chef, till exempel att förhandla om löner och avtal.

■ Ökade krav på chefer och ledare – de som inte levererar resultat ska inte få fortsatt förtroende att vara chef eller ledare

■ Att kompetensutveckling och fortbildning ska finnas med i våra medarbetares anställningsvillkor

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Bild: Erik G Svensson/TT

Annons

Därutöver behövs en tydlig prioritering av den politiska ledningen – att vårdköerna måste kapas. I det arbetet behövs nya arbetssätt, så som ökad digitalisering, använda beprövade metoder från andra landsting och regioner och framför allt en regering som vill lösa problemet.

Annons

Under Alliansregeringen infördes kömiljarden, tack vare denna reform så kortades vårdköerna. Regeringen Löfven valde att slopa densamma. Det ser vi en tydlig effekt av. Sedan 2015 har vårdköerna växt kraftigt i hela Sverige och allra värst är det för oss i Västernorrland.

Det måste förändras. Därför vi vill ta tag i Region Västernorrland.

Lena Asplund

Moderaternas förstanamn till Region Västernorrland

Per Wahlberg

Moderaternas andranamn till Region Västernorrland

Här kan du enkelt skicka in insändare och debattartiklar

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan