Annons

Annons

Annons

Valet 2018

Lärarna måste få mer betalt – och staten ska stå för notan

Den enskilt viktigaste faktorn för elevernas framgång är lärarna, och därför måste yrket uppvärderas, tycker Stig Sundqvist. Bilder: Fredrik Sandberg/TT / Jessica Gow/TT

Annons

En genomgång av de olika riksdagspartiernas förslag till skolförbättringar kan tyda på en viss konvergens och gemensam syn på hur skolan ska kvalitetsförbättras. Skolkommissionens betänkande har på flera punkter fått viss acceptans från partierna. Visserligen verkar alla partier utom Vänsterpartiet ha köpt valfriheten och marknadsstyrningen av skolan. Sammanfattar jag min analys så verkar det som om debattklimatet och förslag om skolans förbättring andas mer av samförstånd och likartade åtgärder för en bättre skola. I den situation vi har nu så blir det tyvärr mycket av ett lappande för att motverka effekterna av kommunaliseringen av skolan och friskolereformen. Sakta och säkert styr vi nu skolan mot att statens ansvar och styrning förstärks avseende:

Annons

■ Finansiering av skolan.

Annons

■ Likvärdigheten/jämlikheten av skolan.

Flera beräkningar finns men allt tyder på en lärarbrist år 2025 på mellan 60 000 och 70 000 behöriga lärare.

Den uppfattning jag och majoriteten av skolledarna och lärarna har, är att finansieringen av skolan skall vara statlig. Kommunernas tillkortakommande har bevisats under lång tid och måste brytas. Elevers tillkortakommande får aldrig vara beroende av kommuners och skolors ekonomiska förutsättningar. I höst betalas de första statsbidragen ut för förstärkt likvärdighet och kunskapsutveckling. Motkravet för utbetalning är att ge garantier att inte dra ner på sina tidigare kostnader för skolverksamheten!

Segregeringen (läs: sorteringen av elever) i grundskolan och skolornas dåliga kvalitetsresultat har sin främsta orsak i det fria skolvalet. Skolkommissionens förslag om att lottning ska kunna motverka den köbildning som nu råder, har inte fått några applåder av partierna.

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Förutom olika lösningsförslag på sortering av elever i grundskolan och partiernas syn på skolval är den överskuggande problematiken den stora lärarbristen vi har i dag och framåt. Flera beräkningar finns men allt tyder på en lärarbrist år 2025 på mellan 60 000 och 70 000 behöriga lärare! Den enskilt viktigaste faktorn för elevers framgång i skolan är lärarna.

Annons

Annons

För mig finns bara en väg för att angripa detta faktum: en radikal höjning av lärarnas ingångslöner och att staten garanterar finansieringen. Det är i princip den enda vägen för att dugliga och begåvade studenter ska välja läraryrket och samtidigt återfå en nationellt likvärdig skola.

Ordo ab chao!

Stig Sundqvist

Filosofie magister

■■ Här hittar du fler insändare och debattartiklar.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan