Annons

Annons

Annons

Skorped

Elvägar i Västernorrland – det är dags för ett pilotprojekt

För att nå riksdagens mål om ett klimatneutralt samhälle år 2045 krävs en transformation av samhället, att synsätt förändras och att tekniska framsteg genomförs på kort tid.

Oliver Dogo, vd Handelskammaren Mittsverige och Erik Lövgren (S), regionråd Region Västernorrland.

Bild: Gunnar Stattin, Robbin Norgren, Klas Leffler

Region Västernorrland, Handelskammaren Mittsverige och regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige samlade nyligen aktörer i Västernorrland som är beredda att anta Transportutmaningen och sätta mål för när de egna transporterna ska vara fossilfria.

En mängd olika steg behöver tas och flera samverkande åtgärder genomföras för att nå framgång. Att ersätta fossila bränslen är avgörande, men för det finns det inte bara ett nytt bränslealternativ, inte bara en teknisk lösning. För att lyckas kommer vi att behöva använda flera olika moderna bränslen och andra tekniska lösningar där de passar bäst.

Annons

Annons

Läs också: Regionrådet: Jag vill se ett grönare och mer sammankopplat EU

"Vi vill ligga i framkant inom hållbarhetsområdet och anser att ett pilotprojekt med elvägar passar väl in i vårt arbete. " Debattörerna vill satsa på elvägar för att nå klimatmålen.

Bild: Robbin Norgren

I Västernorrland pågår planer för en utbyggnad av produktionsanläggningar för fossilfria biodrivmedel och i samband med Transportutmaningen hörde vi flera företag vittna om deras satsningar på både moderna fordon och nya tankställen för biobränslen. Detta är av stor vikt för en framtida hållbar regional tillväxt.

Elvägar är en annan intressant åtgärd med stor klimatmässig potential, framför allt på sträckor med omfattande transporter med tunga fordon. De senaste åren har det i Sverige genomförts ett par kortare testprojekt med olika tekniker för elvägar och flera är på väg.

Läs också: Enbart fossilfria transporter i Västernorrland till 2030 – nu utmanar vi resten av landet

Oliver Dogo, vd Handelskammaren Mittsverige.

Bild: Gunnar Stattin

Annons

Elvägar är en av pusselbitarna som kommer att behövas för att minska den tunga trafikens beroende av fossila bränslen och minska utsläppen av koldioxid och kväveoxider samtidigt som god transportförsörjning för näringslivet säkerställs. Fossilfrihet för en stärkt konkurrenskraft och bibehållen välfärd på samma gång.

Annons

Vi vill ligga i framkant inom hållbarhetsområdet och anser att ett pilotprojekt med elvägar passar väl in i vårt arbete.

Vi vill skynda på utvecklingen i Västernorrland! Här finns tung processindustri, en omfattande fordonsflotta och flera mycket tungt trafikerade vägar, vissa med inslag av skytteltrafik.

Erik Lövgren (S), regionråd Region Västernorrland.

Bild: Klas Leffler

Region Västernorrland leder och samordnar arbetet med länets framtida utveckling, vilket inkluderar regional transportplanering samt Agenda 2030 i riktning mot långsiktig hållbarhet.

Vi vill ligga i framkant inom hållbarhetsområdet och anser att ett pilotprojekt med elvägar passar väl in i vårt arbete. Genom samverkan och goda relationer tar vi Västernorrland mot framtiden.

Erik Lövgren

Regionråd Region Västernorrland

Oliver Dogo

Vd Handelskammaren Mittsverige

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan