Annons

Annons

Annons

Annons

Företagarna: Friska företagare en god investering – alla borde ha rätt till friskvårdsavdrag

Att vissa soloföretagare kan få friskvårdsbidrag men inte andra är i grunden orättvist. Vi vill i grunden se en likabehandling från statens sida, skriver debattförfattarna. Arkivbild: Jessica Gow/Scanpix

Annons

Hur mår Sveriges egenföretagare? 46 procent av Sveriges egenföretagare tränar en gång i månaden eller mindre, framgick i en nylig undersökning genomförd av Visma. Bara en dryg fjärdedel ägnar sig åt träning enligt WHO:s rekommendation, en timme ansträngande träning mer än en gång i veckan.

Att så många företagare tränar för lite är oroväckande, eftersom regelbunden träning är en nyckel till att hålla sig frisk. Till viss del beror det kanske på att företagare arbetar mer och har mindre fritid. Företagare har 25 procent längre arbetsvecka än anställda och det är mer än fyra gånger så hög sannolikhet att företagare arbetar vid 68 års ålder jämfört med anställda, enligt en analys från Swedbank ifjol.

Annons

Ett annat skäl har förstås med kostnader att göra. Anställda kan få skatte- och avgiftsfritt friskvårdsbidrag på upp till 5 000 kr om året, betalt av arbetsgivaren. Detsamma gäller egenföretagare med aktiebolag, som kan dra av kostnaden. Men det gäller inte för egenföretagare som bedriver sin verksamhet som enskild näringsidkare, vilket är den stora merparten av alla soloföretagare – omkring 600 000 personer enligt SCB.

Annons

Gör reglerna jämlika och investera i företagares hälsa – inför avdragsrätt för friskvård för alla!

Att vissa soloföretagare kan få friskvårdsbidrag men inte andra är i grunden orättvist. Vi vill i grunden se en likabehandling från statens sida. Det gäller även mellan rehabilitering och förebyggande insatser. Idag kan en egenföretagare göra avdrag för rehabilitering av till exempel en förslitningsskada. Förebyggande friskvård skulle förhindra många skador, och därmed minska både kostnader och onödigt lidande.

Dessutom är dagens regler kontraproduktiva. Syftet med att ha friskvård som en personalvårdsförmån för anställda är att det ska bidra till att skapa god psykisk och fysisk hälsa. Självklart gynnas arbetsgivaren av att de anställda håller sig i form. I förlängningen tjänar samhället på att människor blir friskare. Det gäller naturligtvis alldeles oavsett i vilket juridiskt fack bolaget placeras. Hela poängen med ett skattefritt friskvårdsbidrag är att uppmuntra till motion och hälsa. Varför skulle det vara mindre viktigt för egenföretagare?

Gör reglerna jämlika och investera i företagares hälsa – inför avdragsrätt för friskvård för alla!

Patrick Krassén, skattepolitisk expert Företagarna

Joakim Sjöstedt, regionchef Företagarna Västernorrland, Jämtland-Härjedalen

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan