Annons

Annons

Annons

Annons

Professorer vid Miun: Våga välja bort enkla lösningar – satsa på tillväxtföretag

I ett ledarstick av Joakim Broman i ST 5/10 med rubriken "Låt stödberoende företag dö" liknas statliga bidrag till nystartade företag vid en sockerkick. Vi skattebetalare får med andra ord lite för dessa pengar. Ändå landar politiker, i sina ambitioner att stötta företagssektorn, allt som oftast i satsningar till nystartade företag. Det är förvisso en enkel åtgärd, men efter att ha granskat mer än 40.000 små och medelstora företag kan vi konstatera att enkla åtgärder inte alltid är de bästa.

Den, ibland, ensidiga fokuseringen på stöd till nystartade företag verkar inte ge avsedda effekter på sysselsättningen, särskilt inte på längre sikt, skriver debattförfattarna. Arkivbild: Vidar Ruud/TT

Annons

De små och medelstora företagen i Sverige utgör mer än 99 procent av alla företag och det visar hur viktiga de är för svensk ekonomi och för sysselsättningen. Efter undersökningen av mer än 40.000 svenska små och medelstora företag i olika branscher under åren 2008–2012 visar det sig att etablerade företag under kontrollerad tillväxt, och inte nystartade företag, står för merparten av nya arbetstillfällen.

Annons

Företagsstödet behöver reformeras för att blir mer träffsäkert och skapa långsiktigt uthålliga företag

Företagen tycks behöva komma upp i en viss storlek och nå en viss ålder för att på allvar bidra till ökad sysselsättning. Den, ibland, ensidiga fokuseringen på stöd till nystartade företag verkar alltså inte ge avsedda effekter på sysselsättningen, särskilt inte på längre sikt. Den svaga överlevnadsförmågan hos nystartade företag har också rapporterats i både svenska och internationella studier.

Mot denna bakgrund är det lätt att stämma in i en av Joakim Bromans slutsatser, nämligen att företagsstödet behöver reformeras för att blir mer träffsäkert och skapa långsiktigt uthålliga företag. Men varför stanna där, utan förslag på vad som skulle kunna göras?

Vi ser fyra fokusområden för att stimulera sysselsättningen i små och medelstora företag:

■ Byt "norm" när åtgärder utformas: utgå från företag med tillväxt och god överlevnadsförmåga istället för att ensidigt satsa på nystartade företag.

■ Stimulera självfinansiering: öka incitamenten för att företagen ska återinvestera vinster i verksamheten.

Annons

■ Stimulera ökad utlåning: uppmuntra finansiella företag att öka utlåningen till företag som uppvisar en långsiktig och kontrollerad tillväxt.

■ Underlätta för företagen att anställa: utforma sysselsättningsfrämjande åtgärder som underlättar att anställa personal.

Annons

Politiker skulle också, i större utsträckning än idag, kunna ta hjälp av forskningsresultat för att identifiera vilka resurser som skapar konkurrensfördelar i små och medelstora företag och vad som hindrar tillväxt i befintliga företag.

Att tänka nytt kan vara en snårigare väg än att fortsätta med traditionella bidrag, men det är av allt att döma vad som behövs för att våra skattemedel i högre grad ska leda till ökad sysselsättning.

Darush Yazdanfar, professor i företagsekonomi vid Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER) vid Mittuniversitetet

Peter Öhman, professor i företagsekonomi och föreståndare för Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER) vid Mittuniversitetet

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan