Annons

Annons

Annons

Debatt
Oroväckande stort underskott – Sundsvall hade behövt en moderat kommunal budget

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

För första gången sedan 2003 kommer Sundsvalls kommun i år att redovisa ett underskott på, enligt prognos, 70 miljoner kronor – trots att det var budgeterat för ett överskott om 88 miljoner kronor.

Alldeles för många Sundsvallsbor står utanför arbetsmarknaden. Vi vill att alla som kan och vill arbeta gör det, men då behövs politiska förslag och åtgärder som gör det möjligt, skriver debattförfattarna.

Det är mycket oroväckande att kommunen har underskott i ekonomin under brinnande högkonjunktur, med hög kommunal skatt och hög belåning. Det är under dessa tider vi istället borde spara i ladorna och stå rustade inför sämre ekonomiska tider.

En välskött kommunal ekonomi är en förutsättning för att välfärden ska fungera. Sundsvalls kommun står idag inför stora utmaningar vad gäller att klara av vårt kärnuppdrag - att leverera välfärd­stjänster till våra medborgare. Utgifterna ökar snabbare än intäkterna och kvaliteten är inte på den nivå vi kan förvänta oss i förhållande till satsade pengar.

Annons

Annons

Vi moderater föreslår därför, bland annat, att resultatnivån för driften ska nå tre procent, enligt SKL:s rekommendationer, att lånefinansierade investeringar ska undvikas, att kommunens fastighetsinnehav ska minska och digitaliseringen öka för att minska kostnader. Därutöver måste politiken våga prioritera verksamheterna. Vi moderater kommer alltid att sätta skola, vård och omsorg främst.

Vi vill att alla som kan och vill arbeta gör det. Men då behövs politiska förslag och åtgärder som gör det möjligt.

Det nya utanförskapet är Sundsvalls största utmaning, både ekonomiskt och socialt. Alldeles för många Sundsvallsbor står utanför arbetsmarknaden. Vi vill att alla som kan och vill arbeta gör det. Men då behövs politiska förslag och åtgärder som gör det möjligt. Det handlar dels om att förbättra företagsklimatet och servicen till företagarna och dels om att ta krafttag för integrationen.

Vi föreslår därför att utveckla servicen, attityderna och dialogen med våra företagare. Att underlätta för små och medelstora företag på lokal och regional nivå att sälja tjänster till kommunkoncernen och att öka andelen andra utförare inom samtliga områden där det är möjligt.

Integrationen behöver ett tydligare fokus på svenska språket, jobb och utbildning från dag ett. Därför vill vi att utbildning i svenska i normalfall ska kombineras med arbete eller praktik i såväl kommunens organisation som i företag. Vi vill öka kraven på aktivitet och delaktighet för de som har försörjningsstöd. I Sundsvall är genomströmningen i SFI anmärkningsvärt låg, vi vill därför se en uppmuntran för de som klarar SFI inom utsatt tid och sanktioner vid utebliven ansträngning och närvaro.

Annons

Annons

I Sundsvall lämnar en av fyra elever grundskolan utan att vara behörig till gymnasiet. Det finns stora skillnader mellan skolor vad gäller resultat. Så ska vi inte ha det. Alla elever ska mötas av en likvärdig utbildning och det ska vara lugn och ro i klassrummen så att elever och lärare får arbetsro. Vi föreslår därför att mer resurser ska satsas på de elever med sämst förutsättningar, att obligatoriskt skolval ska införas, att ta tillvara på personalens kunskap, idéer och erfarenheter genom att beslut ska fattas långt ut i organisationen och att understödja etablering av friskolor i socialt utsatta områden.

Sundsvall ska hålla ihop. Därför hade Sundsvall behövt Moderaternas kommunala budget.

Alicja Kapica, oppositionsråd (M)

Viktoria Jansson, gruppledare (M)

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan