Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Företagarna: Gör om, gör rätt – slopa personalliggarna

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Företagare ska fokusera på att driva och utveckla sina verksamheter, inte att underhålla system för myndighetsutövning som saknar bevisad effekt, skriver Joakim Sjöstedt (bilden) och Erik Ageberg.

Bild: Tommy Lindberg

Annons

Den 1 juli i fjol utvidgades kraven på personalliggare till att omfatta fler branscher. Systemet innebär att alla som är verksamma i en lokal där det bedrivs näringsverksamhet måste vara inskrivna i liggarna. Personalliggare innebär en oproportionerlig administrativ börda för alla skötsamma företag, utan några bevis för att Skatteverket med systemet faktiskt kommer åt fuskare.

Personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på arbetsplatsen. Varje gång en person verksam i företaget kommer eller lämnar arbetsplatsen ska det antecknas – vilket många företagare vittnar om blir ohållbart i långa loppet. Den ska vara lättillgänglig och kontinuerligt uppdaterad om Skatteverket gör besök. Skatteverket räknar in så att alla på arbetsplatsen finns inskrivna i liggaren. Saknas någon får företaget betala kontrollavgifter på upp till 25 000 kr.

Annons

Annons

Företagarna står bakom ambitionerna att stävja svartarbete, skatteundandragande och osund konkurrens, men det är avgörande att detta arbete baseras på rättvisande underlag. Det finns idag ingen tillförlitlig undersökning som stödjer att personalliggare faktiskt har minskat svartarbete. Istället ser vi att de negativa konsekvenserna av systemet.

Ökade administrativa kostnader, oro och regelbörda drabbar inte bara företagen och dess anställda. Arbetsgivare är ansvarig för att personalen skriver in sig i personalliggaren. Därmed minskar viljan bland företagen att ta in de som står långt från arbetsmarknaden som kan innebära en ökad risk på grund av missar i personalliggare. Stränga straff innebär att många företagare väljer att inte chansa med vilka de tar in i verksamheten. Kraven på de anställda höjs än mer. Regelverket blir därför kontraproduktivt.

Redan inför att det utvidgade systemet skulle införas pekade Företagarna och ett antal organisationer ut riskerna för Skatteverket. Tyvärr föll det för döva öron. Skatteverket utlovade en utvärdering av det nuvarande systemet till årsskiftet, men som enligt myndigheten nu inte prioriteras och väntas dröja så länge som fram till årsskiftet 2019–2020. Detta är givetvis oacceptabelt. Både Skatteverket och den nytillträdda regeringen måste ta frågan på allvar och lyssna på företagen som är innerligt trötta på att drabbas av det ogenomtänkta regelverket för personalliggare.

Annons

Annons

Företagare ska fokusera på att driva och utveckla sina verksamheter, inte att underhålla system för myndighetsutövning som saknar bevisad effekt. Systemet med personalliggare drabbar företagen som är skötsamma, deras medarbetare, och de som står långt från arbetsmarknaden. Att medge att man har gjort fel är inte någon last för varken en myndighet eller politiker, tvärt om. Det är dags att erkänna att det utvidgade systemet med personalliggare var ett felsteg och helt slopa systemet.

Joakim Sjöstedt, regionchef, Företagarna Västernorrland

Erik Ageberg, näringspolitisk expert, Företagarna

Annons

Annons

Till toppen av sidan