Annons

Annons

Annons

krönika

Lisa Gemmel (S): 500 kronor i månaden till alla skulle öka det psykiska välbefinnandet

Det här är en krönika.Analys och värderingar är skribentens egna.

Annons

Tänk dig att du är arbetslös, men istället för att få en arbetslösersättning baserad på din tidigare inkomst så får du en lägre ersättning från staten, helt utan motprestation. En inkomst du kan få resten av ditt liv, utan att någonsin behöva arbeta igen.

Vid årsskiftet avslutades ett experiment i Finland. 2000 långtidsarbetslösa hade då under två års tid fått 560 euro, ungefär 5800 kronor, i månaden utan krav på motprestation. En basinkomst, en summa pengar som sätts in på ditt konto varje månad utan att du behöver lyfta ett finger. Och börjar du arbeta, förlorar du inte en krona av ersättningen.

Experimentet är unikt i sitt slag. De som deltar har utsetts slumpvis bland långtidsarbetslösa mellan 25 och 58 år, som inte har några andra “problem” än just arbetslöshet. De 2000 personer som får basinkomst jämförs mot en kontrollgrupp som går på de sedvanliga ersättningarna vid arbetslöshet.

Annons

Annons

Nu när experimentet är avslutat visar resultaten att det under första året inte gick bättre för de som fick basinkomst att få ett arbete, jämfört med kontrollgruppen. Det gick inte sämre heller. Men det går att skönja något positivt i den undersökning som deltagarna och kontrollgruppen fick svara på.

De som fått basinkomst hade mer positiva resultat än kontrollgruppen. De hade färre problem relaterat till stress och hälsa i övrigt och såg dessutom mer positivt på framtiden. Då andelen svarande var låg, är det svårt att dra några direkta slutsatser, men det är intressanta indikationer.

I ett annat experiment som utfördes i Blekinge fick långtidssjukskrivna och förtidspensionerade 500 kronor i månaden som de kunde göra vad de ville med. Mottagarna av pengarna fick mätbart bättre psykisk hälsa och bättre självkänsla jämfört med en kontrollgrupp.

Basinkomst, som experimentet i Finland, eller guldkantspengar, som experimentet i Blekinge, kanske inte ger fler inträden på arbetsmarknaden, men verkar ge människor bättre hälsa och välmående.

En basinkomst, eller medborgarlön om den ska ges till alla oavsett inkomst, ter sig orealistiskt inom en överskådlig framtid. Det är oerhört kostsamt och är ett stort avsteg från det välfärdssystem som vi har byggt upp. För att nämna några motargument.

Men tänk om vi kunde införa ett medborgarbidrag? 500 kronor till alla som är medborgare eller har uppehållstillstånd, likt barnbidraget. Det ges till alla, villkorslöst, och påverkar inte övriga ersättningar och bidrag. En summa pengar för alla, byggd på tilliten att den går till det som individen anser att den behöver mest just då.

Annons

Annons

För en del skulle ett medborgarbidrag bli ytterligare pengar att lägga på ett sparkonto, men för andra skulle det innebära en bit ost, ett biobesök eller en födelsedagspresent till barnet.

Jag är inte så naiv att jag tror att en sådan idé är genomförbar. Men det är ändå kittlande att tänka att 500 kronor, om experimentet i Blekinge har rätt, skulle kunna förbättra den psykiska hälsan och öka självkänslan hos en icke oansenlig del av befolkningen. Vore inte det en sann välfärdsreform?

Lisa Gemmel

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan