Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Dags att på allvar vårda den rika kolonin i norr – bygg vindkraftverken i södra Sverige där elförbrukningen ökar

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Kraftbolagen och den svenska staten är vinnarna medan den drabbade kommunen är en förlorare. Kommunen blir bara mindre intressant som en möjlig plats för folk att bosätta sig och verka, skriver Arne Forsell.

Annons

Öppet brev till energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Politikerna i Sollefteå kommun, med Centerpartiet i spetsen, har börjat förstå de negativa konsekvenserna både för berörda boende och för landskapsbilden, men framför allt den uteblivna klondikeeffekten som skulle uppstå i kommunen i samband med byggandet av dessa vindkraftparker. De säger nej till fortsatt exploatering med nuvarande förutsättningar.

Kraftbolagen och den svenska staten är vinnarna medan den drabbade kommunen är en förlorare. Kommunen blir bara mindre intressant som en möjlig plats för folk att bosätta sig och verka.

Kraftbolagen ser goda möjligheter att producera och sälja elenergi, och får dessutom rejält statligt ekonomiskt stöd via elcertifikaten för alla producerade kilowattimmar.

Annons

Svenska staten drar samtidigt in mångmiljardintäkter via energiskatten på all producerad energi från dessa vindkraftparker. Av allt detta faller i dagsläget i princip helt försumbara intäkter inom berörda kommuner. I en framtid kan däremot stora miljökostnader drabba berörda kommuner då dessa vindkraftparker blivit gamla och måste tas ur drift. Denna framtid ligger förmodligen mindre än 30 år framåt i tiden.

Annons

Varför byggs då dessa vindkraftparker i Norrland, där redan idag en stor överproduktion av el från vattenkraft sker? Svaret är enkelt. I Norrland hava vi vårt Indien, sade Axel Oxenstierna redan i mitten på 1600-talet. Idag är Norrland en rik svensk koloni med en liten tålmodig befolkning, svag representation i Sveriges riksdag, och närmast bidragsdrogade och lättstyrda lokala politiska församlingar.

Ingen kommun i södra Sverige vill ha dessa vindkraftetableringar. Däremot är de i behov av mer elenergi då förbrukningen där ständigt ökar. Att överföringskapaciteten från Norrland är begränsad och att el från vindkraft inte är reglerbar framstår som svårförklarligt för beslutande politiker. Att vidare närmare tio procent av vindproducerad elenergi i Norrland kan komma att försvinna som kabelvärme i luften vid överföring söderut är en svår nöt att knäcka för de som samtidigt pratar om energieffektivisering som något nödvändigt och modernt.

Om nu Sverige skall bygga eldriven höghastighetsjärnväg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö, så passa då på och bygg tusentals höga vindkraftverk längs dessa sträckor. Det kan dessutom ske med god anslutning till befintligt stamnät för överföring av elenergi i södra Sverige. Då kan de nya tågen ha lokal, miljövänlig och avståndseffektiv kraftförsörjning för trafiken, åtminstone när det blåser!

Vid långvarigt stiltje kan leverans av driftsäker och reglerbar vattenkraftsel självklart ordnas från kolonin i norr, om så önskas.

Det är dags att på allvar börja vårda den rika kolonin i norr, herr energiminister!

Arne Forsell, medlem i Landsbygdspartiet oberoende

Annons

Annons

Till toppen av sidan