Annons

Annons

Annons

Annons

Centrum / Stenstan

Insändare
Beklagligt att Stenstansbor inte ges inflytande – andra kommuner erbjuder boendeparkering eller abonnemang

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Johan Westman skriver att dygnet-runt-avgiften för gatumarksparkering kan vara olaglig.

Bild: Pontus Hellsén

Annons

Apropå ST:s artikel "Kommunen vill ta död på myten om parkeringsbrist i centrum: Mycket handlar om okunskap".

Jag har uppmärksammat ett ärende i Bromma där Transportstyrelsen biföll klagande och därmed körde över både kommunens och länsstyrelsens önskan om att avgiftsbelägga nya områden.

I beslutet kan man läsa följande:

"De krav som en kommun måste uppfylla för att med lokala trafikföreskrifter kunna avgiftsbelägga platsmark anges i kommunala avgiftslagen, Lagen (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats m.m. Där anges i 2 § följande: den omfattning som behövs för att ordna trafiken får en kommun ta ut ersättning i form av en avgift för rätten att parkera på sådana offentliga platser som står under kommunens förvaltning och som kommunen har upplåtit för parkering." 

Annons

Annons

Formuleringen "den omfattning som behövs för att ordna trafiken…" är central för hur lagen ska tillämpas. Det innebär att avgifter bara får tas ut där det behövs för att ordna trafiken. 

Tillämpar man detta på situationen i centrala Sundsvall, där man infört dygnet-runt-avgift för gatumarksparkering trots tvåtimmarsparkering, städnätter och därtill inpasseringsförbud efter kl 22:00, finner jag som lekman inget stöd för dygnet-runt-taxa med syfte att "ordna trafiken".

Förutom att avgiften kanske inte är laglig är det beklagligt att kommunens tjänstemän och politiker uppenbarligen ser oss Stenstansbor som ett särintresse som inte lämnas något inflytande i parkeringsstrategin. Lejonparten av artiklar och inlägg rör bara handel och tillfälliga dagliga besökare.

Parkeringshusen, som det frekvent hänvisas till, har öppettider som för många boende och kvällsarbetande samt hotellgäster omöjliggör användandet. Därtill leder deras placering till att man riskerar att utsättas för en otrygg promenad till och från sitt fordon.

I de flesta andra städer av jämförbar storlek och historik (inga garage byggdes vid sekelskiftet av fastighetsägarna) erbjuder sina innevånare antingen så kallad boendeparkering eller abonnemang med syfte att underlätta och ge en tryggare parkering nära bostaden. Nuvarande betalningsform är för övrigt inte heller anpassad för boende utan tillfälliga besökare (abonnemangsavgiften skall givetvis vara i nivå med erhållen nytta).

Innan man uttalar sig om "myter och okunskap" borde man förvärva sig en helhetsbild över problematiken och lyssna på alla intressenter. Har man ambitionen att bli årets stadskärna skall man kanske fundera på vilka som bor där.

Johan Westman, Kyrkogatan

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan