Annons

Annons

Annons

Annons

Centrum / Stenstan

Insändare
Stora konsekvenser när p-platsytor kommer att bebyggas – parkeringar är viktiga för de som lever och arbetar i en stad

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Visst finns oftast p-plats efter lite letande och p-husen bör få reklam. Däremot när det gäller framtiden kommer den förtätning som ska ske ändra läget, skriver signaturen "Stadsbo med bil".

Bild: Henrik Lundbjörk

Annons

Kommunens tjänstemän jobbar med en upplysningsmission kring parkeringsfrågan skriver ST. De som upplever att det blivit svårare med p-platser behöver upplysas om att det är en myt som beror på okunskap. Vad man avser är antagligen själva Stenstan, inget annat.

Läser man så tycks de tro att det nästintill är ödemarker utanför och där kan parkeras. Så är det ju inte och det vet alla som bor och arbetar i och runt stan.

Men okej, låt oss stanna vid Stenstan. Det sägs att oftast finns ledig kapacitet i p-husen på Norrmalm. Så bra. Nu initierar kommunens tjänstemän så kallade parkeringsvandringar där erfarenheter ska utbytas mellan några speciellt inbjudna.

Annons

Annons

Johan Westman lyfter i sin insändare de boendes situation och jämför med liknande kommuner. Han skriver "innan man uttalar sig om myter och okunskap borde man förvärva sig en helhetsbild över problematiken och lyssna på alla intressenter".

Tyvärr verkar de inte vara så intresserade av att lyssna på avvikande åsikter. Exempel finns från de boende i hamnen och arbetsgruppen från de 16 bostadsrättsföreningarna på Västermalm, som krävde boendeparkering (reducerad avgift) men kördes över.

Visst finns oftast p-plats efter lite letande och p-husen bör få reklam. Däremot när det gäller framtiden kommer den förtätning som ska ske ändra läget. Förtätningen innebär att totalt sett kommer stora ytor bebyggas utan att medborgarna fått klart för sig vilka konsekvenser det blir.

I ett pärlband från gamla Finnkajen västerut ska alla nu obyggda ytor bebyggas. Inte ens parken bakom stadshuset ska fredas. Stenstan bredvid ån, det vill säga runt Kulturmagasinet, Fisktorget, Norrmalm, Aliero, Västermalm. Stora ytor små ytor. Allt ska bebyggas.

De ytor som idag fungerar som parkeringsplatser för besökare, boende utan egna platser eller arbetspendlande kommer försvinna och de platser som kommer byggas under husen kommer antagligen knappt räcka till de som ska bo där.

Annons

I dokument står att läsa att centrala Sundsvall har gott om parkeringar och de parkeringsplatser som bebyggs inte säkert behöver ersättas. Alltså en massa platser som idag brukar vara knökafulla med bilar behöver inte ersättas. Vi är nog många som betvivlar det påståendet och ruskar på huvudet. Precis som den märkliga idén med en skyskrapa på torget.

Annons

Ingen är väl mot att staden utvecklas och att det byggs bostäder och ingen ser väl en parkeringsplats som höjden av glädje men inte desto mindre är den viktig för de som lever och arbetar i en stad.

Att endast styra tillgängligheten genom avgifter och hänvisa till fastighetsägare är ett bevis på ett torftigt politiskt tänkande men som kanske är bekvämast. Känslan av att kritiska röster är obekväma för stadens styrande är tyvärr stark. Den här frågan pratas det inte alls om idag. Något som borde vara högst aktuellt innan konsekvenserna kommer som en överraskning.

Bjud in oss medborgare till samtal. Vi är nog rätt många som kan bidra med synpunkter.

Stadsbo med bil

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan