Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
DEBATT: Jobbiga störningar för män med prostatacancer – olidligt lång väntan på operation

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Tyvärr blir idag väntan på operation ofta olidligt lång. Förra året opererades ingen inom den stipulerade maxtiden tre månader, skriver Bernt Sahlberg.

Annons

Många män i alla åldrar har eller får problem i underlivet. Förstorad prostata, tumörer, sjuka testiklar sänker livskvalitén för bäraren och sin partner, och leder inte alltför sällan till en för tidig död.

Låt oss få läsa hur regionen ser på detta och vad vi män har att se fram emot i Region Västernorrland.

Tidig upptäckt har avgörande betydelse för att hindra en cancersjukdoms utveckling och spridning. Tumörer är i början små och svåra att upptäcka. Men blodprov kan numera avslöja felaktiga celler. Ett PSA-prov ger ett värde som kan följas upp genom återkommande prov. Utvecklingen får avgöra om behandling krävs.

En anledning till att män inte kallas för PSA-prov är risken för överbehandling, eftersom värdena varierar och går upp och ner och ett enskilt prov inte räcker. PSA-provet måste beställas hos en urologmottagning. När det helt säkert visar sig att värdena larmar, konstateras att behandling måste sättas in. (Nu finns en bättre och säkrare metod än PSA, Stockholm3-metoden för diagnos tillgänglig.)

Annons

Annons

Kolla pungen är ett sätt jämföra testiklarnas storlek med varandra. Den här kontrollen är viktig och görs enkelt hemma.

En operation där man plockar ut tumören ger lindrigaste biverkningar. Och patienten blir snart helt besvärsfri. 2017 opererades knappt 4700 personer. Och cirka 10000 nya fall tillkommer varje år. Förra året opererades ingen inom den stipulerade maxtiden tre månader! Fördröjning ökar risken för spridning som kan bli fatal.

Runt 80000 behandlas på annat sätt. Kemoterapi och strålning sätts oftast in. Dränage i form av kateter sätts in och sköts sedan av patienten själv. Denna behandling tar längre tid och kan i värsta fall bli livslång. Infektioner kan uppstå. Och om de kräver antibiotikaanvändning, kan det leda till att medicinen förlorar sin kraft med tiden.

Förstorad prostata medför att det blir svårt att kissa. Så småningom blir det inte längre bara svårt att kissa, det går inte alls. Outhärdlig smärta. Panikbesök på akuten. Förlösande dränage genom kateter. Det här tillståndet får patienten leva med tills den förstorade prostatan åtgärdas. Den ”hyvlas” så att passagen för urinen blir fri.

Tyvärr blir idag väntan på operation ofta olidligt lång. Lång kö och underdimensionerade resurser sätter patientens tålamod på prov.

Annons

Kolla pungen är ett sätt jämföra testiklarnas storlek med varandra. Den här kontrollen är viktig och görs enkelt hemma. Upptäcks att den ena blir större än den andra, är det ett starkt skäl att få den undersökt. Även i det här fallet är tidig upptäckt och behandling av stor vikt för resultatet. Till skillnad från tidigare beskrivna besvär, kan förstorad testikel visa sig redan tidigt. Redan kring 30-årsåldern. Sjukdomen förkortar livslängden om den inte hejdas.

Belysande artikel i ämnet publicerades i Svensk Urologi nr 4, 2018 av urologspecialisten Sonny Schelin. ”En målsättning kunde vara att att minska katetervårdade som 2017 var omkring 80.000 män i hela landet och istället öka antalet operationer".

Hur svårt kan det vara?

Bernt Sahlberg

Nordingrå

Annons

Annons

Till toppen av sidan