Annons

Annons

Annons

Annons

Sundsvall

Debatt
DEBATT: Fullmäktige bör fokusera på kommunala frågor i Sundsvall – inte debattera EU

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Sundsvalls kommunfullmäktige är och ska vara en arena för debatt. Tyvärr finns det inte tid att debattera allt som skulle behöva debatteras. Idag prioriteras debatt om allmänna begrepp såsom trygghet, vilket kan leda till intressanta filosofiska funderingar om vad trygghet är, vem som känner trygghet och varför.

Att debattera saker som inte ligger inom det kommunala ansvarsområdet tar fokus från viktiga kommunala frågor, samtidigt som det inte råder brist på kommunala problem och utmaningar, skriver debattförfattarna.

Ibland debatterar vi även frågor som Sundsvalls kommun inte kan besluta om, till exempel så debatterades EU vid februarisammanträdet. Diskussionen bjöd på en uppsättning intressanta frågor, till exempel angående pensionsåldern på domare i Polen, och intressanta fakta såsom andel EU-stöd i finansieringen av forskning i Skåne. Frågan är om detta är av intresse för kommunfullmäktige i Sundsvall, och indirekt medborgarna i Sundsvall?

Annons

Annons

Kristdemokraterna i Sundsvall är inte övertygade om att det är rätt att ägna kommunfullmäktiges tid och energi åt denna typ av debatter. 

Att debattera saker som inte ligger inom det kommunala ansvarsområdet tar fokus från viktiga kommunala frågor, samtidigt som det inte råder brist på kommunala problem och utmaningar.

För att kunna lösa problem så behöver de först debatteras. Några exempel på frågor som skulle behövas diskuteras:

· Skolan: Sundsvall kommunala uppvisar inte några strålande resultat. Varför? Vad kan man göra åt det?

· Trafiksituationen: Sundsvall präglas idag av ett stort bilberoende och en relativt liten andel kollektivtrafik. Hur kommer vi att kunna hantera en övergång till en fossilfri fordonspark? Hur kommer Birsta som köpcentrum att påverkas?

· Äldreomsorgen. Hur kommer den ökande andelen äldre att påverka Sundsvalls kommun? Vilka investeringar behöver vi göra för att säkerställa en trygg omsorg för våra äldre?

Vi tror att om vi i kommunfullmäktige skulle diskutera Sundsvalls kommuns problem, möjligheter och utmaningar så skulle det ge bättre förutsättningar för att fatta bra beslut och skapa en bättre framtid för kommunens medborgare.

Att diskutera frågor som ligger utanför den kommunala sfären kan förstås ha ett värde, kanske framför allt för de politiker som debatterar. Debatten blir enklare när välanvända och inövade argument kan användas: EU är bra för freden. Trygghet är viktigt. Trygghet skapas av en stark offentlig sektor. Partiers företrädare får möjlighet att visa upp sig och bekräfta sin trohet mot partilinjen. Men debatten leder sällan till att man blir klokare när det gäller att fatta beslut som berör Sundsvalls kommun.

Annons

Annons

En viktig aspekt är att detta också kostar pengar. Även om majoriteten av ledamöterna är fritidspolitiker så skall arvoden och ersättningar betalas ut. Dessa kostnader finansieras via invånarnas inbetalda kommunalskatter. Syftet med fullmäktiges arbete borde därför vara fokuserat på Sundsvalls kommun, dock är den senaste temadebatten om EU inget bra exempel på detta.

Kristdemokraterna i Sundsvall hoppas att framtida kommunala debatter kommer att ägnas åt de frågor som är av vikt för Sundsvalls kommun och som knappast lär debatteras i andra demokratiska forum.

Stefan Hill, Ronja Strid och Emil Esping, KD-ledamöter i kommunfullmäktige

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan