Annons

Annons

Annons

krönika

Lisa Gemmel (S): Därför måste skattefinansierade vinster stoppas

Det här är en krönika.Analys och värderingar är skribentens egna.

Annons

På ett av vårdföretaget Attendos boenden för demenssjuka, Rösegården i Västerås, har två undersköterskor ansvar för 52 patienter under natten. Det är 26 dementa äldre per undersköterska. De är dessutom utspridda på 7 olika avdelningar.

De två undersköterskorna har inte uppsyn över de boende, som på grund av sina demenssjukdomar ofta behöver hjälp under natten. Hjälp som kräver fyra händer.

Bara tanken att vara en av de här två undersköterskorna, ger mig ett ångestpåslag. Men för undersköterskorna på Rösegården är det vardag.

Rösegården i Västerås och ett annat av Attendos äldreboenden, Bantorget i Linköping, har nu fått kritik från Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, för sin låga bemanning nattetid.

Annons

När jag skriver det här är Finland mitt uppe i slutspurten av valrörelsen. Det några dagar efter den tvåspråkiga debatten där de partirepresentanter som kan debatterar på svenska. I vårddebatten kom frågan om den finska äldrevården att dominera.

Annons

På frågan om man är rädd att bli gammal i Finland, räckte en majoritet av partirepresentanterna upp händerna, precis som de två expertkommentatorerna.

Hur kan det komma sig att man i världens lyckligaste land har blivit rädd för att bli gammal?

Under årets första månader rullades skandal efter skandal ut gällande den finska äldrevården. Det rör sig framförallt om två företag, Esperi Care och det i Sverige välkända, eller kanske ökända, Attendo.

Två av Attendos äldreboenden stängdes omedelbart vid granskning från myndigheterna på grund av allvarliga missförhållanden. På ett boende dog sex personer och tio personer sade upp sig inom loppet av en månad – den första månaden som Attendo drev verksamheten.

Finland lägger 1,6 procent av BNP på äldrevården. Samma siffra för Sverige 2,2 procent av BNP. Teppo Kröger, professor i samhällspolitik vid Jyväskylä universitet menar att det inte finns resurser att driva en högkvalitativ vård i Finland. Trots resursbristen, tillåts privat drivna äldreboenden i Finland att gå med vinst.

I Ivos utlåtande om de båda svenska boendena heter det att den låga personaltätheten inte kan garantera ett tryggt boende. Även på ett av de finska Attendoboendena som stängde ner var låg personaltäthet en bidragande orsak till de otrygga förhållandena på vårdenheten.

Annons

Den gemensamma nämnaren för skandaläldreboendena i Sverige och Finland är att de är privat drivna i länder som tillåter vinster i skattefinansierad vård. Det som kostar pengar är personal. Ju lägre personaltäthet, desto högre vinst.

Annons

Förra året gjorde Attendo en vinst på 321 miljoner kronor på att bedriva vård för skattepengar. Pengar som istället kunde gått till fler undersköterskor nattetid på äldreboendena Rösegården och Bantorget.

En långsiktigt stabil finansiering av äldrevården är nödvändig i länder där många spenderar sina sista år i livet på ett boende. Det är pengar som ska gå till fler händer som byter blöjor, lugnar och hjälper kollegor. För att vi ska våga bli gamla, både i Finland och Sverige, krävs det att vi omöjliggör skattefinansierad vinst på äldrevård.

Lisa Gemmel, socialdemokratisk krönikör

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan