Annons

Annons

Annons

Debatt
DEBATT: Oroande med utebliven satsning på primärvården – så kan länets sjukvård utvecklas

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Den uteblivna satsningen på primärvården är ytterst oroande. Därmed har regionen fallit i en gammal fälla, som tyvärr präglat sjukvårdspolitiken inte bara i Västernorrland utan även i landet som helhet under många år.

Ett bra omhändertagande i primärvården gör många sjukhusbesök onödiga och är alltså en besparing för sjukhusvården., skriver debattförfattarna.

Bild: TT, Arkivbild

Sverige har, internationellt sett, hög täthet av sjukhusläkare och låg täthet av primärvårdsläkare. Samtidigt har utredning efter utredning pekat på vikten av att stärka primärvården. Men inget händer.

Primärvården är sjukvårdens bas, den första kontakten för den som behöver anlita vården. Ett bra omhändertagande i primärvården gör många sjukhusbesök onödiga och är alltså en besparing för sjukhusvården. Även räknat i kostnad per besök är primärvården billigare än sjukhusvården.

Annons

Annons

Många enkla fall som lindriga sårskador, stukningar, infektioner och hudbesvär kan slutbehandlas i primärvården och avlastar sjukhusens akutmottagningar. Lättare depressioner, utmattningssyndrom och andra psykiska besvär kan skötas av primärvården, förutsatt att de psykoterapeutiska resurserna finns. Inte minst när det gäller äldre och multisjuka kan tidiga insatser av primärvården göra att sjukhusvård kan undvikas.

För att vi ska klara det behöver primärvården fler:

■ sjuksköterskor som kan svara i telefon, sköta diabetiker, bensår, följa upp KOL-patienter och andra kroniska sjukdomar;

■ läkare, som är lättillgängliga;

■ fasta vårdkontakter, med den profession patienten behöver under längre tid, som läkare, fysioterapeut, med mera;

■ fler psykoterapeuter med adekvat utbildning.

Även om Miljöpartiet saknar representation i regionen under den här mandatperioden kommer vi genom förslag och debattinlägg att medverka till en utveckling av regionens sjukvård. Här är exempel på nödvändiga insatser:

■ Se till att de enskilda primärvårdsenheterna får tillräckliga och likvärdiga ekonomiska förutsättningar, offentliga som privata.

■ Ställ större krav på och ge även större befogenheter till de enskilda enheterna för att lösa bemanningsproblem och uppnå verksamhetsmål. Premiera särskilt de som klarar att minska behovet av hyrpersonal. Följ resultatet månad för månad.

Annons

■ Gynna särskilt lokala, befolkningsstödda initiativ för att driva en vårdcentral, så kallat kooperativ.

■ Se snarast till att vårdcentraler och sjukhuskliniker erbjuder digitala mottagningsbesök, för att stoppa utflödet av miljontals kronor till privata aktörer, alldeles i onödan!

Annons

Sjukvården är viktig för att det ska kännas tryggt och attraktivt att bo i Västernorrland. Man hör ofta i debatten att befolkningsminskningen kommer att fortsätta, att det är meningslöst att satsa i de perifera delarna av regionen. Miljöpartiet är övertygade om att framtiden finns i att satsa på alla delar i regionen!

Västernorrland har stora förutsättningar att blomstra i den omställning vi har framför oss de kommande decennierna. Men det hänger på oss själva. I ett samhälle som bygger på förnyelsebara energikällor är vi rika genom all vår vatten-/vindkraft och bioenergi. Det kan bli ett lyft för regionen!

Thomas Holmberg, vice distriktsordförande och Brita Wessinger, distriktsordförande MP Västernorrland

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan