Annons

Annons

Annons

krönika

Lisa Gemmel (S): Trygga jobb är säkra jobb

Det här är en krönika.Analys och värderingar är skribentens egna.

Annons

Jag låg och scrollade på Facebook härom kvällen som, när min blick fastnade på en rubrik i mitt flöde: “Avled efter olycka på verkstad”. Tidningen Arbetet rapporterade om ännu en arbetsplatsolycka som lett till döden. Mannen, en 55-åring från Lycksele, gcik till arbetet på morgonen och kom inte hem igen på kvällen. Samma dag omkom en 75-årig man efter att en traktor vält över honom.

Sedan 2016 har antalet dödsolyckor på arbetet stigit. 2016 dog 45 personer på arbetet, 2018 dog 48 personer (inräknat till exempel värnpliktiga, personer på häkten och skolelever). I april hade 22 personer dött på arbetet. Nu, med senaste veckans olyckor är det 24 personer.

Varje arbetsplatsolycka med dödligt utfall är en tragisk händelse. Men det är också ett misslyckande för dem med ansvar för arbetsmiljön.

Annons

Lagar, föreskrifter, arbetsmiljöinspektörer, skyddsombud. Alla är viktiga i arbetet för att motverka dödsfall i arbetet. Men den som faktiskt kan göra något är arbetsgivaren. Ingen annan har skyldighet att installera skydd vid maskiner med klämrisk eller utbilda personalen i de säkerhetsrutiner som råder på arbetsplatsen.

Annons

Arbetsmiljöverket, som är den myndighet som har ansvar för att bland annat granska arbetsmiljön på arbetsplatser, har en nollvision för dödsfall på arbetet. En vision som fått sig en rejäl törn de senaste åren. Så har även Arbetsmiljöverkets verksamhet.

Den servettbudget som röstades igenom av riskdagen hösten 2018, ger inte Arbetsmiljöverket tillräckligt med resurser för att anställa de inspektörer som skulle behövas för att upprätthålla nivån på sin verksamhet. Med bristande möjlighet till kontroller, kan inte Arbetsmiljöverkvet utföra nödvändiga kontroller eller uppföljningar. Arbetsgivare som inte tar sitt arbetsmiljöarbete på allvar, kommer därför undan.

Mest utsatta på arbetet är unga människor. Enligt statistik från Arbetsmiljöverket, som tidningen Arbetarskydd tagit fram, anmäldes förra året 4 861 arbetsolyckor som ledde till sjukfrånvaro bland förvärvsarbetande under 25 år. Det är en ökning med nästan 25 procent från 2014, då motsvarande siffra var 4 000 anmälda arbetsolyckor. Bland de över 25 år har antalet anmälda arbetsolyckor i princip legat still.

Risken att skada sig på arbetet är fyra till sex gånger så hög den första månaden på jobbet som efter ett år. Unga är, av naturliga skäl, oftare nya på en arbetsplats, men så även bemanningsanställda.

Annons

För att komma närmre Arbetsmiljöverkets nollvision för dödsfall på arbetsplatserna, krävs det bättre ett arbetsmiljöarbete på arbetsplatserna. Men det krävs även tryggare anställningar. Att ständigt vara ny på jobb med många riskmoment, ökar risken för allvarliga arbetsplatsolyckor, och därmed även för dödsfall.

Annons

En arbetsmarknad med uppluckrade turodningsregler, där det är lättare att säga upp personal och med mindre resurser till Arbetsmiljöverket bäddar för fler arbetsplatsolyckor och dödsfall på arbetsplatser.

Utan trygga anställningar, resurser till Arbetsmiljöverket och arbetsgivare som tar sitt ansvar, kommer människor att fortsätta att gå till jobbet, för att aldrig mer komma hem.

Lisa Gemmel, socialdemokratisk debattör

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan