Annons

Annons

Annons

EU-valet i Västernorrland 2019

Debatt
DEBATT: Låt EU i första hand vara en fredsorganisation – inte en gigantisk administration

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det genuina Europasamarbetet för fred startade i form av Kol- och Stålunionen. Efter åtskilliga fördrag därefter har vi det EU som idag samarbetar på olika sätt.

När man idag ska hålla på med allting i EU, diskutera gemensamma skatter, ha gemensamma sociala reformer fastän man inte ens har demokrati i medlemsländerna, då splittrar man EU snarare än främjar fredsarbetet, skriver Görel Thurdin.

Bild: TT, Arkivbild

Jag satt i regeringen 1994 när vi i Sverige röstade om vårt medlemskap i EU.  Det kändes oerhört viktigt att vi kom med, då internationellt samarbete är förutsättningen för förståelse mellan olika länder och kulturer och därmed respekt för varandra och fred.

Då påstod man att olikheterna mellan länderna och mångfalden var en styrka. Subsidiaritetsprincipen var helig, det vill säga de beslut som bäst fattas lokalt eller nationellt ska fattas där. Vart tog den principen vägen? Vart tog förståelsen för olikheter i förutsättning vägen?

Annons

Annons

När vi arbetar med miljöfrågorna är en viktig handling den att öka mångfalden eller åtminstone bevara den. När det gäller EU har däremot de likriktande åtgärderna tagit över utan att man funderat på om de är nödvändiga för vare sig miljö, demokrati eller människor.

Sverige har en alldeles unik bakgrund med sitt rika föreningsliv. Det har skapat förutsättningar på många vis för utveckling både lokalt och nationellt. Folkrörelserna har varit en viktig del i vår demokratiuppbyggnad och i vår öppenhet. Öppenhet bygger på förtroende för våra system. Alla länder är inte lika öppna.

EU har en oerhört tung och omfattande administration, just för att man vill styra det mesta. Jag håller med om att vi måste samarbeta på flera områden, men låt dessa alltid handla om hållbar utveckling. Det betyder att EU alltid ska bekämpa våld och övergrepp och krig, ständigt ska arbeta för respekt för varandra och mänskliga rättigheter och för demokrati samt ständigt bidra till en livskraftig och hälsosam miljö.

Jag anser att när vi tvingar på länder en form av samarbete som de inte är mogna för därför att de har en splittrad befolkning och/eller en svag demokrati, åstadkommer vi snarare mer splittring än samförstånd. Det är en sak att man uppe på regeringsnivå och internationell nivå förstår varför man ska göra på ett visst sätt, men allting måste vara demokratiskt förankrat hos människorna lokalt för att det ska fungera.

Annons

Utgångsläget måste vara hållbar utveckling och ett hållbart samhälle. Det i sin tur kräver en öppen demokrati, där människor kan lita på varandra och de styrande. Det kräver en fri press, för att det som strider mot en hållbar demokrati ska kunna uppdagas för alla. Därtill krävs ett socialt hållbart samhälle, som fungerar tryggt när det gäller utbildning, vård och omsorg. En samhällsservice där alla behandlas lika och har likvärdiga rättigheter för att kunna känna sig trygga. Det krävs också en hållbar ekonomi.

Annons

När man idag ska hålla på med allting i EU, diskutera gemensamma skatter, ha gemensamma sociala reformer fastän man inte ens har demokrati i medlemsländerna, då splittrar man EU snarare än främjar fredsarbetet. Låt EU i första hand vara en fredsorganisation inte en gigantisk administration långt över medborgarnas huvuden! 

Görel Thurdin, före detta miljöminister

■■ Följ ST Debatt på Facebook


Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan