Annons

Annons

Annons

EU-valet i Västernorrland 2019

Debatt
DEBATT: Omöjligt för synskadade att personrösta med bibehållen valhemlighet – inför e-röstning

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

EU-valet stundar och fortfarande har inte personer med synnedsättningar möjlighet att personrösta med hundra procents valhemlighet!

Vi kan inte på egen hand kryssa för kandidaten på valsedeln. Att få hjälp med det är möjligt idag, men vi vill kunna rösta helt självständigt och med full integritet, skriver debattförfattarna.

Synskadades riksförbund, SRF i Västernorrland vill härmed påminna om syn­skadades möjlighet och rätt att på ett demokratiskt, säkert och i enlighet med grundlagarna hemligt sätt kunna personrösta.

Annons

Annons

Den mest grundläggande av alla demokratiska rättigheter – rösträtten – ska självklart vara tillgänglig för alla. Det borde då vara rimligt att anta att detta gäller även för personer med synskador, men för att nå dit krävs ytterligare åtgärder. Vi kan inte på egen hand kryssa för kandidaten på valsedeln. Att få hjälp med det är möjligt idag, men vi vill kunna rösta helt självständigt och med full integritet.

Genom e-röstning skulle även gravt synskadade och blinda kunna ges möjlighet att personrösta med full självständighet och integritet.

E-röstningen måste givetvis uppfylla krav om full tillförlitlighet och säkerhet. Detta borde gå att åstadkomma.

Systemet för e-röstningen måste också utformas på ett sätt så att det otvetydigt är fullt tillgängligt och användbart för personer med synskador och blinda som använder olika typer av skärmläsningsprogram. Inte heller detta borde möta några svårigheter.

I dagsläget har gravt synskadade och blinda personer ingen möjlighet att själv - utan insyn av andra - kunna välja vilken person man vill rösta på. Ur ett demokratiskt perspektiv är det viktigt att även belysa den frågan och hitta en lösning.

Synskadades Riksförbund hoppas därför att ni på Länsstyrelsen i Västernorrland även låter utreda denna demokratiaspekt, och att förslag läggs för att undanröja dagens diskriminerande situation. Även synskadade har rätt att personrösta med full integritet!

Annons

Synskadades riksförbund, SRF i Västernorrland genom Sven Edlund, ordförande och Kamal Suleimani, ombudsman

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan