Annons

Annons

Annons

Annons

ledare centerpartistisk

Tobias Samuelsson
Tobias Samuelsson: Även C borde ha tjänstemän i Rosenbad

Text: 

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende centerpartistisk.

Foto: Jonas Ekströmer/ TT

Annons

I mitten av augusti flyttar fem L-tjänstemän in i Rosenbad och bildar ett eget samordningskansli. Under mandatperioden blir deras jobb att se till att 73-punktsprogrammet inte stannar vid tomma löften.

Det finns en befogad rädsla hos Nyamko Sabuni att Liberalerna ska bli bortkollrade av regeringen. För att ge Liberalerna och Centerpartiet inflytande över den politiska processen garanterar januariavtalet att de får medverka fullt ut i beredningen av utredningsdirektiv och riksdagspropositioner.

Annons

Anmäl text- och faktafel

I praktiken råder dock allt annat än maktbalans. Stefan Löfven förfogar över tusentals tjänstemän varav ett par hundra är politiskt tillsatta. Sabuni, som leder ett parti i prekärt ekonomiskt läge, har knappt råd att anställa politiskt sakkunniga till sitt riksdagskansli.

Annons

Under Regeringen Persson 2002–2006 klagade MP och V ständigt på att de var dåligt informerade och sent inkopplade i beslutsprocesser, trots att båda stödpartierna hade egna tjänstemän på Regeringskansliet.

Socialdemokraterna är ett maktparti, som inte kommer tveka en sekund på att snuva C och L på liberala löften som förändringar av arbetsrätten, uppluckrat strandskydd eller friare hyressättning, lagom till att de ska genomföras vid mandatperiodens slutskede.

Centerpartiets hållning är mindre begriplig. Under Almedalsveckan sa Annie Lööf att partiet redan har väldigt bra tjänstemän i riksdagen och att de vill att riksdagsledamöterna ska vara med och förhandla. Inget av det motsätter att även C-tjänstemän flyttar in i Regeringskansliets korridorer.

Överhängande finns en rädsla från centerlägret att inte längre uppfattas som ”liberal opposition” när man löser nyckelbrickor till Rosenbad. Ett märkligt orosmoment kan tyckas, från ett parti som avtalat med regeringen om att trycka på grön knapp i varenda budgetomröstning under mandatperioden.

Annons

Centerpartiet delar inte Liberalernas ekonomiska läge, men ett nej till egna tjänstemän på Regeringskansliet är både en utebliven chans att anställa fler och kompetensutveckla tjänstemän inför ett kommande regeringsskifte. Framför allt är det dock en förlorad möjlighet till ökad insyn i regeringens arbete, vilket vore högst angeläget om de liberala delarna av 73-punktsprogrammet ska ros i hamn.

Annons

Annons

Till toppen av sidan