Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
DEBATT: Småföretagen är Sveriges största jobb- och välfärdsskapare

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Kommunledningen bör fokusera på att skapa förutsättningar för befintliga företag och smarta människor på orten att utveckla sin verksamhet och realisera sina idéer, skriver debattförfattarna.

Bild: TT, Arkivbild

Annons

I Sverige utgörs hela 99,4 procent av företagsbeståndet av småföretag. Totalt står småföretagen och deras anställda för merparten av skatteintäkterna till den kommunala välfärden i 208 av landets 290 kommuner enligt Företagarnas rapport Välfärdsskaparna 2019. Idag är det småföretagen som till största del bär upp välfärden och skapar flest jobb.

I Sverige finns det över en miljon företag och majoriteten är småföretag med färre än 50 anställda. Nästan alla företag vill växa och skapa fler jobbtillfällen. Jobben som skapas i de privata företagen genererar inte bara inkomster till de anställda utan även skatteintäkter till vår gemensamma välfärd. I Västernorrland står småföretagen för 26 procent av skatteintäkterna, vilket motsvarar 3,01 miljarder kronor.

Annons

Samtidigt som rapporten visar att småföretagen är livsviktiga för att kunna finansiera den offentliga välfärden och den kommunala servicen konstaterar vi att många företagare saknar förtroende för skattepolitiken. Så hur ser skatteläget ut? 224 kommuner har idag en högre kommunal skattesats än år 2000. Att höja skatten för att klara ökande kostnader för välfärden är inte långsiktigt hållbart.

Annons

Belöningen om fler kommuner lyckas vässa företagsklimatet ytterligare är att fler företagare kan våga ta steget att anställa.

Kommuner behöver hitta nya sätt att arbeta på för att bli effektivare. Det är viktigt att politiker och tjänstemän inför varje beslut tänker efter hur beslutet påverkar ortens småföretagare – hur det kan skapa jobb och intäkter. Vi vill uppmana kommunpolitikerna att se över onödiga kommunala utgifter, istället för att höja kommunskattesatsen.

Flera kommuner skapar aktiviteter för att attrahera nya storföretag. Det riskerar att bli ett nollsummespel när en kommun lockar till sig företag – för det innebär samtidigt att en annan kommun förlorar företag.

Kommunledningen bör istället fokusera på att skapa förutsättningar för befintliga företag och smarta människor på orten att utveckla sin verksamhet och realisera sina idéer; att göra investeringar och att våga anställa sin första eller andra medarbetare. Då har kommunen en offensiv strategi för att skapa egna storföretag och en attraktiv kommun.

Annons

Några steg på vägen:

■ Införa en tjänstegaranti gentemot företag att beslut om tillståndsärenden ska fattas inom en viss tid. De avgifter som tas ut för tillstånd måste vara transparenta och tydliga.

■ Kommuner ska inte konkurrera med privata aktörer, så många marknader som möjligt borde öppnas upp för privata aktörer.

Annons

■ Oberoende analyser av hur småföretag påverkas ska vara en självklarhet när ny policy introduceras.

Belöningen om fler kommuner lyckas vässa företagsklimatet ytterligare är att fler företagare kan våga ta steget att anställa och därmed skapa nya jobb som ökar våra gemensamma resurser. Det tror vi är vägen framåt vad gäller sysselsättning, en stark välfärd och positiv befolkningsutveckling.

Joakim Sjöstedt, regionchef Företagarna Västernorrland

René Bongard, analytiker Företagarna

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan