Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
DEBATT: Forskning som visar att 5G är säkert saknas

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Med anledning av debattartikeln "5G-nätet i Sundsvall skapar nya möjligheter för samhället – och det finns inget skäl till oro" som publicerades i ST den 29 maj.

Vi som är forskare bör delta i debatten om 5G i Sundsvalls Tidning. Över 240 forskare och läkare varnar för att 5G kan komma att orsaka allvarliga hälso- och miljökonsekvenser (5gappeal.eu). Det stämmer inte som Telias Mats Lundbäck och Mittuniversitetets Mattias O'Nils påstod att "Dessa gränsvärden ses kontinuerligt över av oberoende forskare och experter". I själva verket har dessa värden för tillåten mikrovågssstrålning från mobilmaster och trådlös teknik rekommenderats av en privat organisation, ICNIRP, och är oförändrade sedan 1998 trots ökande kunskap om skadliga effekter.

Annons

Annons

Vi hoppas att också medborgare i Sundsvall och medarbetare på Miun skall kräva bättre skydd innan 5G lanseras, skriver debattförfattarna.

Bild: TT, Arkivbild

Men granskande journalister inom nätverket Investigate Europe, kontrollerade de personer som ligger bakom dessa ”gränsvärden” och som även sitter i expertutredningar om hälsorisker med strålning för EU, för WHO och för Strålsäkerhetsmyndigheten. De kom fram till att dessa så kallade ”oberoende forskare och experter” utgjorde en kartell, det vill säga en sammanslutning av personer som alla tycker lika och där kritiska röster inte är välkomna. Dessutom hade många i kartellen finansiella bindningar till telekomindustrin.

240 vetenskapsmän verksamma på området håller inte med utan anser att gränsvärdet är otillräckligt som skydd mot visade hälsorisker (emfscientist.org). Vi hoppas att också medborgare i Sundsvall och medarbetare på Miun skall kräva bättre skydd innan 5G lanseras.

Gällande kartellen var Michael Repacholi ICNIRP:s (International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection) förste ordförande sedan 1992. Därefter startade han och ledde WHO:s arbete med frågan år 1996 samtidigt som han satt kvar i ICNIRP. 1998 rekommenderade han och andra i ICNIRP de gränsvärden som alltså fortfarande gäller. Senare avslöjade undersökande journalister att en mycket stor del av finansieringen till WHO:s och Repacholis arbete kom från mobilindustrin.

Annons

Gränsvärden för mobilstrålning som utarbetats av denna expertkartell anses av många vetenskapsmän verksamma på området som djupt föråldrade. De baseras på akut uppvärmning av mikrovågor och skyddar inte mot skadliga effekter av långvarig exponering.

Annons

Redan 2011 gjorde det fristående cancerforskningsorganet IARC vid WHO en genomgång av all forskning gällande cancerrisker med den form av mikrovågsstrålning som 5G sänder ut. De 30 inbjudna experternas (undertecknad Lennart Hardell var en av dem) slutsats blev att strålning i frekvensområdet 30 kHz till 300 GHz är ’möjligen’ cancerframkallande för människa. Det innefattar exempelvis mobiler, trådlösa bordstelefoner (DECT), läsplattor, basstationsantenner, WiFi, smart meters; men även 5G. Sedan 2011 har sambandet stärkts varför många forskare anser att denna strålning nu ska klassas som säkert cancerframkallande för människa.

Just därför borde inte nya 5G-teknologier lanseras, innan riskerna har utretts av experter utan bindningar till kartellen och industrin som berörs.

Mikko Ahonen, forskare, fil.dr. (Sundsvall)

Lennart Hardell, läkare, docent (Örebro)

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan