Annons

Annons

Annons

Sågverket i Östavall läggs ned

Debatt
DEBATT: Vindkraften är en del av lösningen i Ånge – kan skapa hundratals nya jobb

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Östavallsågens vara eller icke vara väljer jag att inte kommentera.

Däremot vill jag påstå att både jag och mina före detta medarbetare i Spies/MyTravel/Connex vet hur det känns att plötsligt befinna sig i en liknande situation som de anställda vid Östavallsågen. Men alla har vi ett val. Antingen tar man på sig offerkoftan eller så väljer man att se möjligheterna.

För Ånge kommun skulle den långsiktiga, hållbara vindkraftsutvecklingen kunna skapa cirka 200 arbetstillfällen per år över fem år. Jag är helt övertygad att det finns medarbetare vid Östavallsågen som redan idag besitter nödvändig kompetens och är intresserade av att göra sig "anställningsbara" för nya uppdrag, skriver Christina Rylander Bergqvist.

Det är anmärkningsvärt att politikerna i Ånge kommun inte förmår att lyfta blicken, se möjligheterna och framför allt se den del av lösningen som ligger precis framför näsan. Det blivande vindkraftsklustret i den södra delen av kommunen är en stor möjlighet för såväl kommunen som för företag och enskilda medborgare.

Annons

Annons

Några vindkraftsparker är under uppförande, några är tillståndsgivna medan Storåsen i dagsläget har dragit tillbaka sin ansökan på grund av kommunens timeout och obeslutsamhet.

Ånge kommun ska den 21 oktober ta beslut om den pågående "timeoutens" vara eller icke vara. Men det är bara steg ett i en längre process angående hela klustrets existens. Det handlar inte bara om timeouten utan även om att återuppta frågan om Storåsen.

Med Storåsen kan vi se ljusare på framtiden. Utan Storåsen riskerar vi att hela klustret läggs ner. Vindkraften som sådan kommer inte att försvinna, den kommer bara att ge en annan kommun chansen! Har Ånge kommun råd att säga nej till arbetstillfällen och investeringar på 8–10 miljarder?

När hela Tovåsen-klustret blir verklighet innebär det att minst 1000 MW kommer att levereras till den nya stamnätsstationen. Det skulle innebära att 200 vindkraftverk skall uppföras och att vägar skall byggas under en byggtid på fem år. Därefter, under drifttiden på 25-30 år, behövs underhåll, service och snöröjning, med mera.

Det kommer att behövas kompetenta medarbetare i olika branscher. Att idag utbilda sig till vindkraftstekniker innebär stora möjligheter till arbete. Vindbranschen räknar med att det behöver utbildas 190 tekniker per år de närmaste åren för att täcka behovet. Kanske en ny linje för Bobergsgymnasiet...

Annons

För att inte tala om alla kringtjänster som kommer att skapas i form av bland annat bostäder, mat och transporter. Minst ett 80-tal olika branscher involveras vid en vindparksetablering och för den som vill ta del av fakta, förhoppningsvis även kommunens politiker, finns mycket statistik att tillgå på www.vindkraftcentrum.se.

Annons

Vid till exempel uppförandet av två vindparker i Jämtland utgjordes 84 procent av den arbetade tiden av lokal och regional arbetskraft.

För Ånge kommun skulle den långsiktiga, hållbara vindkraftsutvecklingen kunna skapa cirka 200 arbetstillfällen per år över fem år. Därefter cirka 85 årsanställningar per år under en drifttid på 30 år.

Jag är helt övertygad att det finns medarbetare vid Östavallsågen som redan idag besitter nödvändig kompetens och är intresserade av att göra sig "anställningsbara" för nya uppdrag. Jag är också övertygad om att många företagare och enskilda skulle föredra arbetstillfällen framför arbetslöshet.

Christina Rylander Bergqvist

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan