Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
DEBATT: Ökad trygghet är ett måste för näringslivet i Västernorrland

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Företagarna vill därför se en utbyggd polismyndighet över hela landet. I varje kommun bör det finnas en polisiär trygghetskontakt med kännedom om det lokala näringslivet, skriver Joakim Sjöstedt.

Bild: TT, Arkivbild

Annons

En ökad rapportering om grova våldsbrott har gjort att lag och ordning seglat upp som en av väljarnas högst prioriterade frågor. Men för att långsiktigt säkra tryggheten måste politikerna även prioritera åtgärder för att förhindra de brott som dagligen drabbar företag i Västernorrland och därmed slår mot hela samhället.

Enligt Företagarnas undersökningar har var tredje företag blivit utsatt för någon form av brott de senaste fem åren. Var tionde brottsutsatt företagare har även övervägt att lägga ner verksamheten som en följd av brottsligheten. Var fjärde brottsutsatt företagare på landsbygden och var tionde i riket som helhet har även övervägt att lägga ner verksamheten som en följd av brottsligheten.

Annons

Det är alarmerande siffror och en oroande utveckling. När ett företag måste bomma igen på grund av brottslighet drabbas inte bara den enskilda näringsidkaren, utan hela samhället när lokal service försvinner och arbetstillfällen går förlorade.

Annons

För att öka tryggheten och bekämpa brotten som drabbar företag finns ingen snabb lösning, men i närtid måste politiker förmås enas om en rad åtgärder som på lång sikt kan bidra till att vända utvecklingen.

Företagarna vill därför se följande åtgärder:

■ Utbyggd polismyndighet över hela landet. I varje kommun bör det finnas en polisiär trygghetskontakt med kännedom om det lokala näringslivet.

■ Ett renodlat uppdrag för Polismyndigheten. Polismyndighetens uppdrag bör i högre utsträckning koncentreras på huvuduppgiften att upprätthålla lag och ordning samt bekämpa brottslighet.

■ Skärpta straff. För att motverka stöldligornas härjningar bör straffen skärpas för flera stölder respektive hälerier som utgör ett led i ett systematiskt tillvägagångssätt.

■ Ökade befogenheter och resurser till Tullverket. Tullen behöver ges befogenhet att agera mot tillgreppsbrott genom att hålla kvar och beslagta misstänkt stöldgods.

■ Tillträdesförbud till affärslokaler. På liknande sätt som det redan i dag är möjligt att ge personer som begår upprepade kriminella handlingar tillträdesförbud till idrottsarrangemang bör denna möjlighet även gälla för affärslokaler, till exempel butiker och restauranger.

Annons

■ Möjlighet att göra en hel kommun till LOV 3-område. Inom lagen om ordningsvakter (LOV) behöver det bli möjligt att ansöka om närvaro av ordningsvakter i hela eller större delar av en kommun. Inte enbart inom enskilda paragaf-3-områden såsom lagen är utformad idag.

Företagare i Västernorrland måste kunna känna sig trygga och skyddas från kriminalitet, både som näringsidkare och medborgare, det är en av rättsstatens förpliktelser och helt nödvändigt för företagsklimatet.

Joakim Sjöstedt, regionchef Företagarna Västernorrland

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan