Annons

Annons

Annons

Västernorrlands län

Debatt
DEBATT: Oroväckande många arbetsterapeuter överväger att byta jobb – arbetsgivare måste ta det på allvar

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Allt fler arbetsterapeuter överväger att byta jobb på grund av stress och dålig arbetsmiljö.

Arbetsterapeuter är en svårrekryterad arbetsgrupp i Västernorrland, varför varje arbetsterapeut som byter bana behöver tas på allvar. Det är även oroväckande att så många arbetsterapeuter står på gränsen till sjukskrivning.

Brister i arbetsterapeutiska insatser kommer att leda till längre vårdtider, sämre utfall efter sjukdom och ökade kostnader både för sjukvården och för omsorgen, skriver Emil Rapo.

Bild: Elisabet Greek

Annons

Sveriges Arbetsterapeuter Västernorrland kräver att arbetsgivarna tar dessa signaler på allvar och agerar för en hållbar bemanning.

I samarbete med Lunds universitet har Sveriges Arbetsterapeuter genomfört en omfattande studie kring arbetsterapeuters arbetsmiljö. Resultatet är oroande eftersom så många som 48 procent av arbetsterapeuterna i Västernorrland det senaste året allvarligt funderat på att byta yrkesbana och att 24 procent av arbetsterapeuterna uppfyller kriterierna för utmattningssyndrom. De främsta orsaker som anges är hög arbetsbelastning och stress, bristen på arbetsterapeuter, låga löner men också bristande ledarskap och organisatoriska problem.

Annons

Av studiens deltagare var glädjande nog de flesta nöjda med sitt yrkesval och med det kollegiala stödet. Men tyvärr ansåg så många som 68,7 procent i Västernorrland att de har svårt att hinna med sina arbetsuppgifter på grund av hög arbetsbelastning. Studien visar också att hela 43 procent av arbetsterapeuterna i Västernorrland har tecken på stressymptom, och att 18 procent visar tecken på långvarig stress, det vill säga den typ av stress som gör oss sjuka.

Dessutom har så många som 21 procent i Västernorrland utifrån sina svar uppfyllt kriterierna för lindrigt eller uttalat utmattningssyndrom.

Region Västernorrland, kommuner och andra arbetsgivare bör vara djupt oroade över att förlora erfaren och kompetent personal som är svår att ersätta, speciellt då de flesta i grunden är nöjda med sitt yrkesval, sina kollegor och sitt arbete.

Annons

Brister i arbetsterapeutiska insatser kommer att leda till längre vårdtider, sämre utfall efter sjukdom och ökade kostnader både för sjukvården och för omsorgen. Utifrån en hållbar arbetsmiljö och en hållbar, långsiktig ekonomi kräver vi att arbetsgivare agerar för en hållbar bemanning.

Emil Rapo, kretsordförande Västernorrlandskretsen

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan