Annons

Annons

Annons

Granloholm

Debatt
DEBATT: Kraftledningen genom östra Granloholm måste grävas ned

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vi, Socialdemokraterna i Granloholm, fortsätter att hävda vårt krav att Eon gräver ned sin 130 kV-ledning genom östra Granloholm. Vi menar att företaget kan göra det samtidigt som man marklägger den kvarvarande 40 kV-ledningen genom vår stadsdel.

Vi fortsätter att hävda vårt krav att Eon gräver ned sin 130 kV-ledning genom östra Granloholm, skriver debattförfattarna.

Bild: Arkivbild, Leif Johansson

Annons

Annons

Vi anser att det är synnerligen angeläget att tillämpa miljöbalkens försiktighetsprincip vid den fortsatta behandlingen av det här ärendet. 130 kV-ledningen går idag helt nära bostäder och andra verksamheter i området. Därför finner vi det mycket anmärkningsvärt att miljökontoret i Sundsvall kan godta en dubbelt så hög strålning från ledningen, mätt i microtesla, 0,4, i förhållande till Boverkets försiktighetsnivå, 0,2 microtesla.

Vi ansåg redan i vårt yttrande från januari 2014 över kommunens Översiktsplan 2021 att Eons 130 kV-ledning genom östra Granloholm borde grävas ned. Vi har fram tills nu heller inte funnit några väsentliga skäl att ändra vår uppfattning.

Socialdemokraterna i Granloholm kräver därför:

■ Att Eons 130 kV-ledning genom östra Granloholm grävs ned samtidigt som företaget marklägger den kvarvarande 40 kV-ledningen så att området i fråga blir riktigt framtidssäkert, på samma sätt som Eon avser att göra på vissa avsnitt i Bosvedjan.

■ Att miljökontoret förklarar hur man kan godta en dubbelt så hög nivå på strålningen mätt i microtesla, 0,4, jämfört med Boverket, 0,2.

Socialdemokraterna i Granloholm, genom Jan-Olov Lampinen och Stefan Aronson

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan