Annons

Annons

Annons

Nedläggningshotet mot specialskolorna

Debatt
DEBATT: KD: Bevara de särskilda undervisningsgrupperna i Sundsvall

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Under ett par månaders tid har debatten gått varm i frågan om de särskilda undervisningsgruppernas vara eller inte vara i Sundsvalls kommun.

Barn- och utbildningsförvaltningen menar att verksamheten kan utformas på närmare håll med ett mer inkluderande perspektiv där målet är att elever skall återgå till klassundervisning. Eftersom det formellt inte handlar om en skolnedläggning var tanken att frågan heller inte skulle behandlas politiskt.

I Sundsvalls skolor har vi elever med många olika behov och vårt gemensamma ansvar är att se till att alla elever får möjlighet att utvecklas till sin fulla potential, skriver debattförfattarna.

Bild: TT, Arkivbild

Under kommunfullmäktige den 27 januari lämnade därför Kristdemokraterna in en motion om att bevara de särskilda undervisningsgrupperna, för att säkerställa att frågan lyfts politiskt.

Annons

Annons

I Sundsvalls skolor har vi elever med många olika behov och vårt gemensamma ansvar är att se till att alla elever får möjlighet att utvecklas till sin fulla potential.

I nuläget har vi ingen genomarbetad stödorganisation som täcker alla de behov som finns, vilket gör att barnens och elevernas behov inte tillfredsställs i tillräcklig utsträckning.

De kommunövergripande särskilda undervisningsgrupperna är mycket uppskattade och har mycket goda omdömen. Vi vet att det samtidigt på de enskilda skolorna bedrivs mycket kvalitativt arbete utifrån de möjligheter som finns tillgängliga.

Samtidigt har få skolor möjlighet att erbjuda den exakta specialkompetensen som kan krävas i vissa specifika fall.

En tydlig organisation av olika alternativa undervisningsinsatser kan på sikt ge den trygghet och den målfokusering som behövs för den enskilde eleven. Den kan även underlätta i planeringen och resursfördelningen på de enskilda skolorna och skolområdena. Samtidigt kan den på sikt även ge ekonomiska och mänskliga vinster då fler elever får den hjälp de behöver i tid.

Vi kristdemokrater anser att det som redan idag fungerar, de kommunövergripande undervisningsgrupperna, bör få finnas kvar också i fortsättningen.

Vi anser vidare att förvaltningen bör få i uppdrag att se över alla stödutbildningsinsatser som finns tillgängliga i vår kommun. Förvaltningen bör även föreslå ett system där eleven kan utifrån sina specifika behov få stöd både i och utanför klassrummet på de enskilda skolorna, i områdesövergripande grupper där olika skolor kan samarbeta och dela på gemensamma resurser och, när så behövs, i den befintliga kommunövergripande verksamheten.

Annons

Annons

Som ett led i detta arbete bör vidare både lärare, rektorer och övrig personal som är verksamma i Sundsvalls skolor genomgå reell kompetenshöjande fortbildning med fokus på arbete med barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

Polina Janson Larsson (KD), ersättare barn- och utbildningsnämnden

Liza-Maria Norlin (KD), gruppledare

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan